На 15.12.2023 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Създаване и развитие на тийн-зона в отдел „Изкуство” на Градска библиотека „П. Хилендарски” – Асеновград”

      На срещата присъстваха инж. Петър Петров – зам. кмет на Община Асеновград и представители на партниращите организации – ПГ „Цар Иван Асен II” и ТВ САТ СОМ.

       Пред присъстващите бяха представени реализираните  проектни дейности – обновеното със мебели пространство на отдел „Изкуство” и оборудване предназначено за обучение и организиране на различни по формат събития, насочени предимно към възрастовата група 12-19 години. Бяха представени и организираните обучения, творчески работилници, срещи с творци, конкурси, както и създаденият раздел в уебсайта на библиотеката с екокалендар и информация за възможностите на новосъздадената зона.

       По време на пресконференцията бяха открити и представени двете изложби, изготвени по проекта – „Коледни чудеса”, сътворена от стари книги и пътуваща изложба „Природното богатство на Асеновград”, представяща биоразнообразието на асеновградския край. Гост на събитието бе и еколога доц. Цено Петров – консултант и лектор. За дата на пресконференицията и откриване на изложбите беше избран денят  на създаването на Организацията на ООН за опазване на околната среда (UNEP) – 15 декември.

       Проектът на стойност 14 735,20 лв. е финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” към Национален фонд „Култура”. Партньори в реализирането са Община Асеновград, ТВ САТ COM, ПГ”Цар Иван Асен II” – Асеновград.        Основната цел е  развиване капацитета на  библиотеката чрез създаване на  ново пространство  за тинейджъри  и предоставяне на нови услуги, насочени предимно  към тази целева група.