Градска библиотека
Паисий Хилендарски

Книгите съхраняват миналото,
библиотеките създават бъдещето!

 Добре дошли

  при нас!

ГБ Паисий Хилендарские най-голямата общодостъпна библиотека на територията на община Асеновград. Мисията на библиотеката е да бъде посредник между информацията и потребителите. Основната и функция е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация, както и  да извършва  културна и образователна дейност. От 1982г. библиотеката функционира в специално построена за

целта сграда в центъра на града. Идейният проект за строежа е изготвен от арх. Рачо Стоянов, а вътрешният облик е дело на арх. Браникова от гр. София. Изящното пано от мрамор и мозайка, изобразяващо фигурата на Паисий Хилендарски, е дело на асеновградския художник проф. Иван Кирков. Сградата е забележителна със своята архитектура, въздействащи пропорции и великолепен ансамбъл.

Библиотечните колекции включват книги на български и чужди езици, периодични издания, ноти, албуми, аудио- и видеокасети, CD, DVD и други нетрадиционни носители на информация. Екипът се радва на дарения както от отделни граждани, така и от фондации, национални и международни институции. Общият фонд включва над 116 000 т. библиотечни документи. Библиотеката е притегателен център за предоставяне на полезна и ценна информация с модерни средства, като

осигурява свободен достъп до Internet. По този начин се осъществява междубиблиотечен обмен на информация, достъп до сводни каталози на други библиотеки, web-страници на институции, тематични портали и т.н. Потребителите могат да потърсят информация и услуги на електронен адрес: gbph.asenovgrad@gmail.com Изградена е компютърна мрежа. Internet – услугите гарантират достъп до културното богатство на целия свят.

Документи

Правилник

 

Правила за обслужване

 

Цени на услугите

Предстоящи събития

За момента няма планирани събития. Свържете се с нас. 0882400218

0331-6-81-65

Милена Марковска

Отдел Възрастни

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

Детски отдел

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Читалня

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Отдел Изкуство

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Комплектуване, обработка и каталогизация

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Библиотечно – информационен център

Понеделник — Петък: 9:00–17:00

 

Дигитален център

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Заповядайте
при  нас!

Градска библиотека Паисий Хилендарскиработи по редица програми и проекти. Програмата „По-близо до книгата“ се реализира в партньорство с Община Асеновград, образователни и културни организации и НПО чрез „Дни на книгата“, „Ваканция в библиотеката“, „Час в библиотеката“ и събитията от културния календар.Програмата „Развиване и популяризиране на доброволчеството“ се реализира в партньорство с Националeн алианс за работа с доброволци. Съвместно с Община Асеновград се организира ежегоден конкурс за инициатива, реализирана с помощта на доброволци. Основен партньор на Програмата „Насърчаване на ранното детско развитие“ е УНИЦЕФ.Програмата „В помощ на безработните лица“се реализира съвместно с Дирекция „Бюро по труда“–Асеновград .Участие в национални и международни про-екти: „Библиотека без стени“ „Поглед към Карлово,Асеновград и Тополово – едно успешно партньорство“, „Станимашки еко-к@лейдоскоп за устойчиво развитие“,финансирани от Фондация „Глоб@лни библиотеки –България“; „Работилница за родители – Да пораснем заедно“, „Вълшебната стая“ на ББИА и „Повишаване на обучителния капацитет на директори и служители в общинските библиотеки“ по програма „Еразъм+“.

Градска библиотека – Асеновград е носител на престижни национални награди – второ място в категория е-култура в националния конкурс „Глобл@ни библиотеки – България: място за е-включване“ през 2012 г., поощрителна награда в националния конкурс на фондация Америка за България „#ВМУЗЕЯСМЕ“ през 2016г. в категория „Най-добра работа със семейства“.