Градска библиотека
Паисий Хилендарски

Книгите съхраняват миналото,
библиотеките създават бъдещето!

 Добре дошли

  при нас!

ГБ Паисий Хилендарские най-голямата общодостъпна библиотека на територията на община Асеновград. Мисията на библиотеката е да бъде посредник между информацията и потребителите. Основната и функция е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация, както и  да извършва  културна и образователна дейност. От 1982г. библиотеката функционира в специално построена за

целта сграда в центъра на града. Идейният проект за строежа е изготвен от арх. Рачо Стоянов, а вътрешният облик е дело на арх. Браникова от гр. София. Изящното пано от мрамор и мозайка, изобразяващо фигурата на Паисий Хилендарски, е дело на асеновградския художник проф. Иван Кирков. Сградата е забележителна със своята архитектура, въздействащи пропорции и великолепен ансамбъл.

Библиотечните колекции включват книги на български и чужди езици, периодични издания, ноти, албуми, аудио- и видеокасети, CD, DVD и други нетрадиционни носители на информация. Екипът се радва на дарения както от отделни граждани, така и от фондации, национални и международни институции. Общият фонд включва над 116 000 т. библиотечни документи. Библиотеката е притегателен център за предоставяне на полезна и ценна информация с модерни средства, като

осигурява свободен достъп до Internet. По този начин се осъществява междубиблиотечен обмен на информация, достъп до сводни каталози на други библиотеки, web-страници на институции, тематични портали и т.н. Потребителите могат да потърсят информация и услуги на електронен адрес: gbph.asenovgrad@gmail.com Изградена е компютърна мрежа. Internet – услугите гарантират достъп до културното богатство на целия свят.

 Добре дошли

  при нас!

ГБ Паисий Хилендарские най-голямата общодостъпна библиотека на територията на община Асеновград. Мисията на библиотеката е да бъде посредник между информацията и потребителите. Основната и функция е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация, както и  да извършва  културна и образователна дейност. От 1982г. библиотеката функционира в специално построена за

целта сграда в центъра на града. Идейният проект за строежа е изготвен от арх. Рачо Стоянов, а вътрешният облик е дело на арх. Браникова от гр. София. Изящното пано от мрамор и мозайка, изобразяващо фигурата на Паисий Хилендарски, е дело на асеновградския художник проф. Иван Кирков. Сградата е забележителна със своята архитектура, въздействащи пропорции и великолепен ансамбъл.

Библиотечните колекции включват книги на български и чужди езици, периодични издания, ноти, албуми, аудио- и видеокасети, CD, DVD и други нетрадиционни носители на информация. Екипът се радва на дарения както от отделни граждани, така и от фондации, национални и международни институции. Общият фонд включва над 116 000 т. библиотечни документи. Библиотеката е притегателен център за предоставяне на полезна и ценна информация с модерни средства, като

осигурява свободен достъп до Internet. По този начин се осъществява междубиблиотечен обмен на информация, достъп до сводни каталози на други библиотеки, web-страници на институции, тематични портали и т.н. Потребителите могат да потърсят информация и услуги на електронен адрес: gbph.asenovgrad@gmail.com Изградена е компютърна мрежа. Internet – услугите гарантират достъп до културното богатство на целия свят.

Документи

Правилник

 

Правила за обслужване

 

Цени на услугите

Документи

Правилник

 

Правила за обслужване

 

Цени на услугите

Предстоящи събития

Календар „Дати и събития 2024“

Януари
 • 135 г. от рождението на Николай Райнов, български поет, литературен критик, изкуствовед, професор /1889 – 1954/;
 • 02.145 г. от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив. На 2 януари 1879 г. е направено първото вписване в първата инвентарна книга на книгохранилището при Дирекцията на народното просвещение в Източна Румелия.
 • 185 г. от рождението на Нешо Бончев Бояджиев, първият български литературен критик, педагог  /1839 – 1878/;
 • 190 г. от рождението на Тодор Стоянов Бурмов, български книжовник, общественик и политик, държавен деец /1834 – 1906/;
 • 215 г. от рождението на Луи Брайл, френски педагог, създател на азбуката за слепи /1809 – 1852/;
 • 200 г. от рождението на Уилки Колинс, английски писател, романист /1824 – 1889/;
 • 11. 80 г. от рождението на Татяна Янакиева, български библиотековед, доцент, дългогодишен ръководител на катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика към СУ “Св. Климент Охридски“/1944/;
 • 12. 120 г. от рождението на Георги Караславов, български писател /1904 – 1980/;
 • 18. 145 г. от рождението на Александър Михайлов Балабанов, български литературен критик и историк, преводач, публицист, професор /1879 – 1955/;
 • 18.  145 г. от рождението на Симеон Трайчев Радев, български публицист и литературен критик /1879 – 1967/;
 • 19.  215 г. от рождението на Едгар Алън По, американски поет и писател /1809 – 1849/;
 • 19.  185 г. от рождението на Пол Сезан, френски живописец, импресионист /1839 – 1906/;
 • 21.100 г. от рождението на Катя Попова, българска оперна певица /1924 – 1966/;
 • 25.  170 г. от рождението на Георги Николов Златарски, първият български геолог, член на Българското книжовно дружество, член на чуждестранни академии на науките, професор /1854 – 1909/;
 • 25. 150 г. от рождението на Съмърсет Моъм, английски писател и драматург /1874 – 1965/;
 • 25.  265 г. от рождението на Робърт Бърнс, шотландски поет /1759 – 1796/;
 • 27. 190 г. от рождението на Дмитрий Иванович Менделеев, руски химик, съставител на периодичната система на химичните елементи /1834 – 1907/;
 • 170 г. от рождението на Стефан Стамболов е български държавник, революционер, журналист и поет /1854 – 1895/;
 • 170 г. от рождението на Михаил Иванов Маджаров, български политик и общественик, публицист, дипломат, член на Българското книжовно дружество /1854 – 1944/;
Февруари
 • 155г. от излизането на бр. 1  на сатирично-хумористичния вестник „Тъпан“, на който активно сътрудничи Христо Ботев /1869 – 1870/;
 • 190 г. от рождението на Кузман Шапкарев български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество /1834 – 1909/;
 • 255 г. от рождението на Иван Андреевич Крилов, руски писател, сатирик и баснописец /1769 – 1844/;
 • 130 г. от рождението на Георги /Жорж/ Панайотов Папазов, български художник /1894 – 1972/;
 • 215 г. от рождението на Феликс Менделсон Бартолди, немски композитор, диригент и пианист /1809 – 1847/;
 • 110 г. от рождението на Уилям Сюард Бъроуз, американски писател /1914 – 1997/;
 • 175 г. от рождението на Иван Евстратиев Гешов, български политически и държавен деец , икономист /1849 – 1924/;
 • 185 г. от рождението на Илия Рашков Блъсков, български възрожденски писател, публицист и педагог  /1839 – 1913/;
 • 215 г. от рождението на Чарлз Дарвин, английски естествоизпитател, основоположник на съвременната биология и на учението за еволюционното развитие на видовете /1809 – 1882/;
 • 170 г. от рождението на Михаил Константинов Сарафов, български обществен, политически и държавен деец /1854 – 1924/;
 • 185 г. от рождението на Райко Жинзифов, български писател, публицист и общественик /1834 – 1877/;
 • 460 г. от рождението на Галилео Галилей, италиански астроном, физик и механик /1564 – 1642/;
 • 125 г. от рождението на Дечко Христов Узунов, български художник /1899 – 1986/;
 • 160 г. от рождението на Антонин Сова, чешки писател /1864 – 1928/;
 • 120 г. от рождението на Васил Стоилов Антонов, български живописец/1904 – 1990/;
Март
 • 01.  145 г. от рождението на Александър Стамболийски, български политик и държавник, министър-председател /1879 – 1923/;
 • 01. 125 г. от рождението на Панчо Владигеров, български композитор и диригент/1899 – 1978/;
 • 01.  85 г. от рождението на Цветан Тодоров, френски семиотик, лингвист и литературовед от български произход /1938 – 2017/;
 • 02. 200 г. от рождението на Бедржих Сметана, чешки композитор /1824 – 1884/;
 • 04.140 г. от рождението на Александър Беляев, руски писател, фантаст /1884– 1942/;
 • 06.120 г. от рождението на Ценко Цветанов, български писател, литературен критик, библиотековед и преводач /1904 – 1960/;
 • 07.100 г. от рождението на Кобо Абе, японски писател, драматург, поет и режисьор   /1924 – 1993/;
 • 08. 160 г. от излизането на  бр. 1 на в. „Будущност“ в Букурещ, редактиран от Георги С. Раковски, 1864г.;
 • 09. 185 г. от рождението на Модест Петрович Мусоргски, руски композитор /1839 –1881/;
 • 90 г. от рождението на Юрий Гагарин, първият излетял космонавт в космоса /1934 – 1968/;
 • 10. 180 г. от рождението на Пабло де Сарасате, испански цигулар и композитор /1844 – 1908/;
 • 14. 220 г. от рождението на Йохан Щраус – баща, австрийски композитор, цигулар и диригент /1804 – 1849/;
 • 14. 145 г. от рождението на Алберт Айнщайн, физик-теоретик, един от създателите на съвременната физика /1879 – 1955/;
 • 18. 180 г. от рождението на Николай Андреевич Римски-Корсаков, руски композитор /1844 – 1908/;
 • 18.150 г. от рождението на Николай Александрович Бердяев, руски философ и публицист /1874 – 1948/;
 • 20. 215 г. от рождението на Николай Василиевич Гогол, руски писател и комедиограф /1809 – 1852/;
 • 25. 90 г. от рождението на Христо Константинов Фотев, български поет /1934 – 2022/;
 • 28.  95 г. от излъчването на първото българско радиопредаване от малка радиостанция в София, 1929 г.;
 • 28.  95 г. от рождението на Вера Мутафчиева, български писател и историк, член на Българска академия на науките /1929 – 2009/;
 • 30.  180 г. от рождението на Пол Верлен, френски поет /1844 – 1896/;
 • 145 г. от рождението на Стефан Лазаров Костов, български драматург /1879 – 1939/;
Април

180 г.  от излизането на бр. 1  на сп. „Любословие или периодическо повсеместно списание“– първото българско списание, издавано и редактирано от Константин Фотинов, Смирна /1844 – 1846/;

 • 125 г. от рождението на Саздо Иванов, български учен, физик, професор. Първи ректор на Машинно-електротехнически университет, днешен Технически университет/1899 – 1966/;
 • 03.  145 г. от обявяването на София за столица, 1879 г.;
 • 04.  105 г. от рождението на Веселин Симеонов Ханчев, български поет и преводач /1919 – 1966/;
 • 04.  110 г. от рождението на Маргьорит Дюрас, френска писателка, драматург и режисьор /1914 – 1996/
 • 06. 120 г. от рождението на Любомир Панайотов Пипков, български композитор и музикален педагог, професор /1904 – 1974/;
 • 11. 145 г. от създаването на българската поща. На този ден през 1879 г. княз Дондуков-Корсаков, публикува  „Временни правила по пощенската част в България“, с което слага начало на организираните пощенски съобщения в страната;
 • 13.  1210 г. от смъртта на хан Крум, български владетел (неизв. – 814);
 • 15.  170 г. от рождението на Антон Безеншек, словенски стенограф и публицист, създател на българската стенография /1854 – 1915/;
 • 16.  145 г. от приемането на Търновската конституция на Княжество България, 1879 г.;
 • 16. 180 г. от рождението на Анатол Франс, френски литературен критик, романист и поет, носител на Нобелова награда за литература през 1921г. /1844 – 1924/;
 • 21.160 г. от рождението на Макс Вебер, немски социолог, икономист и историк на културата /1864 – 1920/;
 • 22.  300 г. от рождението на Имануел Кант, немски класически философ /1724 – 1804/;
 • 22.  140 г. от рождението на Ото Ранк, австрийски психолог /1884 – 1939/;
 • 22. 135 г. от рождението на Христина Василева Морфова, българска оперна певица    /1889 – 1936/;
 • 23.  460 г. от рождението на Уилям Шекспир, английски драматург  и поет /1564 – 1616/;
 • 23.125 г. от рождението на Владимир Набоков, руски писател, поет /1899 – 1977/;
 • 25.  150 г. от рождението на Гулиелмо Маркони, италиански физик, изобретател с принос в областта на радиотехниката, съизобретател на радиото. През 1909 г. Маркони и германският физик Карл Фердинанд Браун получават Нобелова награда за физика с обосновката „за техния принос в развитието на безжичната телеграфия“. /1874 – 1937/;
 • 26.135 г. от рождението на Лудвиг Витгенщайн, австрийски философ и логик/1889 – 1951/;
 • 29.  170 г. от рождението на Жюл Анри Поанкаре, френски математик, физик и астроном /1854 – 1912/;
Май
 • 01.  145 г. от пускането в обръщение на първата българска пощенска марка, 1879 г.;
 • 09. 100 г. от рождението на Булат Шалвович Окуджава, руски поет и прозаик /1924 – 1997/;
 • 11.  120 г. от рождението на Салвадор Дали, испански живописец, график и скулптор /1904 – 1997/;
 • 13. 180 г. от рождението на Цанко Христов Дюстабанов, български революционер, търговец  /1844 – 1876/;
 • 15. 105 г. от рождението на Александър Цветков Геров, български поет /1919 – 1997/;
 • 160г. от рождението на Димитър Матов  български езиковед, фолклорист и етнограф, деец на Върховния македонски комитет /1864 – 1896/;
 • 18.  110 г. от рождението на Борис Христов, български оперен изпълнител /1914 – 1993/;
 • 19. 140 г. от рождението на Димо Петров Кьорчев, български политик, литературен критик и публицист /1884 – 1928/;
 • 20.225 г. от рождението на Оноре дьо Балзак, френски писател /1799 – 1850/;
 • 21.165 г. от рождението на Джером К. Джером, английски писател и драматург /1859 – 1927/;
 • 22.165 г. от рождението на Артър Конан Дойл, английски писател,  класик на криминалния жанр /1859 – 1930/;
 • 155 г. от рождението на Георги Порфириев Стаматов, български писател /1869 – 1942/;
 • 27.130 г. от рождението на Дашиъл Хамет, американски автор на детективски романи и разкази /1884 -1961/;
 • 28.175 г. от рождението на Никола Тихов Обретенов, български обществен и политически деец, участник в националноосвободителното движение /1849 – 1939/;
 • 205 г. от рождението на Уолт Уитман, американски поет /1819 – 1892/;
Юни
 • 01.  220 г. от рождението на Михаил Иванович Глинка, руски композитор /1804 – 1857/;
 • 02.   310 г. от рождението на Кристоф Вилибалд Глук, немски композитор /1714 – 1787/;
 • 06. 225 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин, руски поет, драматург, литературен критик, историк, публицист и белетрист от периода на Романтизма/1799 – 1837/;
 • 06.   425 г. от рождението на Диего Родригес да Силва-и-Веласкес, испански живописец /1599 – 1660/;
 • 11.  160 г. от рождението на Рихард Щраус, немски композитор и диригент /1864 – 1949/;
 • 12. 120 г. от рождението на Атанас Далчев, български поет, преводач и есеист/1904 – 1978/;
 • 22.  60 г. от рождението на Дан Браун, американски писател на трилъри /1964/;
 • 23. 135 г. от рождението на Ана Андреевна Ахматова, руска поетеса /1889 – 1966/;
 • 24.170 г. от рождението на Лука Касъров, български публицист и лексикограф, енциклопедист, автор на първия български енциклопедичен речник/1854 – 1916/;
 • 25. 115 г. от рождението на Димитър Димов, български писател и драматург /1909 – 1966/;
 • 28. 110 г. от Сараевският атентат, който е непосредствения повод за започването на Първата световна война /1914 – 1918/;
Юли
 • 01. 220 г. от рождението на Жорж Санд, френска белетристка и общественичка/1804 – 1876/
 • 04. 220 г. от рождението на Натаниъл Хоторн, американски писател/1804 – 1864/;
 • 05.  135 г. от рождението на Жан Кокто, френски поет, белетрист, драматург и художник /1889 – 1963/;
 • 06. 95 г. от рождението на Тончо Жечев, български литературен критик и историк/1929 – 2000/;
 • 07.  140 г. от рождението на Лион Фойхтвангер, немски писател /1884 – 1958/;
 • 09.  190 г. от рождението на Ян Неруда, чешки писател /1834 – 1891/;
 • 10. 145 г. от рождението на Никола Маринов /Абаджиев/, български живописец /1879 – 1948/;
 • 11.  160 г. от рождението на Петър Константинов Дънов, български теолог и философ /1864 – 1944/;
 • 12.  140 г. от рождението на Амедео Модиляни, италиански живописец /1884 – 1958/;
 • 12.  120 г. от рождението на Пабло Неруда, чилийски поет, общественик и дипломат /1904 – 1973/;
 • 15.  170 г. от рождението на Васил Христов Радославов, български политик, юрист, член на Българското книжовно дружество /1854 – 1929/;
 • 15. 105 г. от рождението на Айрис Мърдокирландско-британскаписателка,романист, философ /1919 – 1999/;
 • 17. 55 г. от рождението на Мария Лалева, българска писателка. Автор на „Живот в скалите“ и Жена на годината на сп. „Грация“ през 2019 г. /1969/;
 • 19. 190 г. от рождението на Едгар Дега, френски живописец, график и скулптор/1834 – 1917/;
 • 20. 720 г. от рождението на Франческо Петрарка, италиански ренесансов поет /1304 – 1374/;
 • 21. 235 г. от рождението на Васил Евстатиев Априлов, български възрожденски просветен деец и книжовник /1789 – 1847/;
 • 21. 125 г. от рождението на Ърнест Хемингуей, американски писател, автор на романи и разкази, журналист.Носител на Нобелова награда за литература през 1954 г. и награда Пулицър през 1953 г. за повестта си „Старецът и морето“ /1899 – 1961/;
 • 22. 135 г. от рождението на Ърнест Милър Хемингуей, американски белетрист и публицист /1889 – 1961/;
 • 24.170 г. от рождението на Константин Йосиф Иречек, чешки историк и славист, професор, почетен член на Българското книжовно дружество /1854 – 1918/;
 • 24. 180 г. от рождението на Иля Ефимович Репин, руски художник /1844 – 1930/;
 • 24. 65 г. от рождението на Здравка Ефтимова, българска писателка, преводачка, белетристка  /1959/;
 • 28. 185 г. от рождението на Васил Димитров Стоянов, един от основателите на Българското книжовно дружество, основател на библиотеката му, редактор на „Педагогическо списание“/1839 – 1910/;
 • 28.  145 г. от излизането на бр. 1 на “Държавен вестник“, София, 1879г.;
 • 28.  80 г. от рождението на Донка Правдомирова, български библиограф, професор /1944/;
 • 28.200 г.от рождението на Александър Дюма – син, френски писател /1824 – 1895/;
 • 31.  120 г. от рождението на Камен Калчев, български писател /1914 – 1988/;
 • 31. 110 г. от рождението на Луи дьо Фюнес, френски актьор, киносценарист и кинорежисьор /1914 – 1983/;
Август
 • 01. 205 г. от рождението на Херман Мелвил, американски писател /1819 – 1891/;
 • 04.  165 г. от рождението на Кнут Хамсун, норвежки писател /1859 – 1952/;
 • 07. 120 г. от рождението на Ралф Бънч, американски политолог, дипломат и активист за граждански права. Носител на Нобелова награда за мир за 1950 г. за мирното посредничество в Близкоизточния конфликт през 1949 г. /1904 –1971/;
 • 08.  90 г. от рождението на Марин Ковачев, български краевед, професор, създател на катедрата по библиотекознание, библиография и научна информация  към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ /1934 –2016/;
 • 11.  170 г. от рождението на Михалаки Георгиев, български писател /1854 – 1916/;
 • 13.  210 г. от рождението на Андерс Йонас Ангстрьом, шведски физик  /1814 – 1874/;
 • 27. 150 г. от рождението на Карл Бош, германски химик и индустриалец, носител на Нобелова награда за химия за 1931 г. (съвместно с Фридрих Бергиус) „за заслуги по въвеждане и развитие на методите на високото налягане в химията“. Основател е на „Фарбен“ – най-голямата химическа компания /1874 – 1940/;
 • 28. 275 г. от рождението на Йохан Волфганг фон Гьоте, немски поет, мислител и естественик /1749 – 1832/;
 • 29. 105 г. от рождението на Пеньо Русев, български писател, литературен историк, критик. Съосновател на Великотърновския университет – заместник-ректор и ректор. /1919 – 1982/;
 • 30.  105 г. от рождението на Александър Вутимски, български поет /1919 – 1943/;
Септември
 • 03.  165 г. от рождението на Жан Жорес, френски политик и общественик /1859 – 1914/;
 • 04.  215 г. от рождението на Юлиус Словацки, полски поет /1809 – 1849/;
 • 04.  200 г. от рождението на Антон Брукнер, австрийски композитор /1824 – 1896/;
 • 10.  75 г. от рождението на Виктор Пасков, български писател, музикант, музиковед и кинодраматург /1949 – 2009/;
 • 13.  150 г. от рождението на Арнолд Шонберг, австрийски композитор /1874 – 1951/;
 • 14.  175 г. от рождението на Иван Петрович Павлов, руски физиолог /1849 – 1951/;
 • 15.  105 г. от рождението на Николай Хайтов, български писател /1919 – 2002/;
 • 15.  235 г. от рождението на Джеймс Фенимор Купър, американски писател /1789 – 1851/;
 • 16.  120 г. от рождението на Николай Островски, руски писател /1904 – 1936/;
 • 19.  135 г. от рождението на Чавдар Петров Мутафов, български белетрист, художествен критик и есеист /1889 – 1954/;
 • 20.  165 г. от рождението на Никола Енев Начов, български писател, историограф, библиограф и етнограф, автор на първата българска отраслова библиография/1859 – 1940/;
 • 21. 120 г. от рождението на Стоян Венев, български живописец и карикатурист/1904 – 1989/; –
 • 26.  145 г. от рождението на Петко Йорданов Тодоров, български белетрист и драматург /1879 – 1916/;
 • 29.  160 г. от рождението на Мигел де Унамуно-и-Хуго, испански философ и писател   /1864 – 1936/;
 • 30.  155 г. от подписването на учредителния протокол за основаването на Българското книжовно дружество в Браила, 1869 г., провъзгласено през 1911г. за Българска академия на науките;
 • 30.  100 г. от рождението на Труман Капоти, американски прозаик – класик /1924 – 1984/;
Октомври

190 г.от рождението на Любен Стойчев Каравелов, български писател, публицист,  революционер-демократ /1834 – 1879/;

 • 02.  120 г. от рождението на Греъм Грийн, английски писател /1904 – 1991/;
 • 03.  205 г. от рождението на Евлоги Георгиев / Недев /, български общественик, търговец и банкер /1819 – 1897/;
 • 04.210 г. от рождението на Жан Франсоа Миле, френски художник и график /1814 – 1875/;
 • 05. 160 г. от рождението на Жан Луи Люмиер, френски изобретател и кинорежисьор, родоначалник на киното /1864 – 1948/;
 • 06.  1010 г. от смъртта на Самуил, български цар (неизв. – 1014);
 • 08. 160 г. от рождението на Бранислав Нушич, сръбски писател – хуморист и комедиограф /1864 – 1938/;
 • 09.  150 г. от рождението на Николай Константинович Рьорих, руски художник, писател и философ /1874 – 1947/;
 • 15. 165 г. от рождението на Александър Теодоров – Балан, български езиковед, библиограф и литературен историк /1859 – 1959/;
 • 15. 190 г. от рождението на Петър Василев Оджаков, български юрист, фолклорист и публицист, член на Българското книжовно дружество /1834 – 1900/;
 • 15. 180 г. от рождението на Фридрих Ницше, немски философ /1844 – 1900/;
 • 15. 210 г. от рождението на Михаил Юриевич Лермонтов, руски поет и писател/1814 – 1841/;
 • 16.  170 г. от рождението на Оскар Уайлд, ирландски писател и драматург /1854 –1900/;
 • 20. 170 г. от рождението на Жан Никола Артюр Рембо, френски поет /1854 – 1891/;
 • 24. 95 г. от рождението на Йордан Радичков, български писател и драматург /1929 – 2004/;
 • 29.70 г. от рождението Джим Грант /Лий Чайлд/, британски писател на трилъри, автор на поредицата „Джак Ричър“ /1954/;
 • 30. 140 г. от рождението на Павел Орешков, български книговед, библиограф и библиотекар. От 1929 до 1934 г. е главен библиотекар в Народната библиотека в София, а през 1934 – 1947 г. е библиотекар в Министерство на войната  /1884 – 1953/;
Ноември
 • 01.  160 г. от рождението на Стефан Жеромски, полски писател /1864 – 1925/;
 • 07.  155 г. от излизането на бр. 1 на в. „Свобода“, орган на революционната българска емиграция, редактиран от Любен Каравелов, Букурещ, 1869г.;
 • 09.  110 г. от рождението на Павел Вежинов, български писател /1914 – 1983/;
 • 10.  265 г. от рождението на Йохан Фридрих Шилер, немски поет, драматург и естет /1759 – 1805/;
 • 15.  80 г. от рождението на Ставри Калинов, български скулптор и художник /1944/;
 • 18. 85 г. от рождението на Маргарет Атууд, канадска писателка, поетеса, литературен критик. През 2019 г. получава награда „Букър“ за продължението на романа „Разказът на прислужницата“ /1939/;
 • 19. 135 г. от рождението на Димитър Иванов Шишманов, български белетрист, журналист, публицист, държавен деец /1889 – 1945/;
 • 20.  120 г. от рождението на Орлин Василев, български писател и драматург /1904 – 1977/;
 • 21.  330 г. от рождението на Франсоа Мари Аруе – Волтер, френски писател, философ и историк /1694 – 1778/;
 • 24.  165 г. от рождението на Радко Димитриев / Руско Д. Русков /, български военен деец и дипломат /1859 – 1918/;
 • 24.  160 г. от рождението на Анри де Тулуз-Лотрек, френски живописец /1864 – 1901/;
 • 150 г. от рождението на Уинстън Ленард Спенсър Чърчил, сър, английски държавник /1874 – 1965/;
Декември
 • 03.  135 г. от рождението на Стоян Павлов Загорчинов, български писател /1889 – 1925/;
 • 06.  180 г. от рождението на Петко Киряков Калоянов /Капитан Петко Войвода/, български революционер /1844 – 1900/;
 • 06.  100 г. от рождението на Павел Матев, български поет /1924 – 2006/;
 • 08.  150 г. от излизането на бр. 1 на в. „Знаме“, редактирано от Христо Ботев, Букурещ /1874 – 1875/;
 • 14.  135 г. от рождението на Христо Ясенов, български поет /1889 – 1925/;
 • 16.  130 г. от рождението на Николай Хрелков, български поет /1894 – 1950/;
 • 21.  385 г. от рождението на Жан Расин, френски драматург /1639 – 1699/;
 • 24. 225 г. от рождението на Иван Селимински, български възрожденец, общественик и лекар. Селимински е главнияорганизатор на доброволческите български отряди  по време на Кримската война/1799 – 1867/;
 • 26. 120 г. от рождението на Алехо Карпентиер, кубински белетрист /1904 – 1980/;
 • 28.  115 г. от рождението на Никола Йонков Вапцаров, български поет  /1909 –1942/;
 • 29.  215 г. от рождението на Уилям Юърт Гладстон, английски държавник и политически деец /1809 – 1898/;
 • 31. 130 г. от рождението на Анна Каменова, българска белетристка /1894 – 1982/;
 • 31. 155 г. от рождението на Анри Матис, френски живописец, график и скулптор /1869 – 1954/;
През 2024г. се навършват:
 • 1380 г. от рождението на кан Аспарух (Исперих), първи кан на славянобългарската държава /644 – 701/;
 • 1160 г. от рождението на Симеон І , български княз и цар, неговото царуване е  период на културен разцвет, наречен по-късно Златен век на българската култура  /864 – 927/;
 • 620 г. от смъртта на Патриарх Евтимий Търновски, старобългарски писател и религиозен деец /1330 – 1404/;
 • 285 г. от рождението на Софроний Врачански, български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски/1739 – 1813/;
 • 225 г. от рождението на Петър Берон, български лекар, стопански и просветен деец, дарител, учен-енциклопедист, педагог, философ и автор на „Рибния буквар“ /1799 – 1871/;
 • 210 г. от рождението на Захарий Княжески, български учител и просветен деец, фолклорист /1814 – 1877/;
 • 200 г. от издаването на първия български буквар „Рибен буквар“ от д-р Петър Берон/1824/;
 • 190 г. от рождението на Драган Василев Манчов, български книгоиздател, печатар и автор на учебници/1834 – 1908/;
 • 190 г. от рождението на Съба Вазова, българска общественичка, автор на няколко поетични и прозаични творби /1834 – 1912/;
 • 155 г. от рождението на Никола Зограф, български просветен деец и революционер/1869 – 1931/;
 • 155 г. от издаването на вестник „Свобода“ под редакцията на Любен Каравелов/1869 – 1872/;
 • 155 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Летоструй“, редактирано от Христо Г. Данов и Янко Ковачев, Пловдив, /1869 – 1876/;
 • 130 г. от издаването на „До Чикаго и назад“, първият пътепис на Алеко Константинов, 1894 г.;
 • 130 г. от издаването на романа „Под игото“ на Иван Вазов, който през 1894 г. излиза като самостоятелна книга.;
 • 70 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Библиотека“, 1954 г.
Световни десетилетия под егидата на ООН и ЕС:
 • 2014 – 2024 г.  Международно десетилетие на устойчива енергия за всички
 • 2015 –2024 г. – Международно десетилетие на хората от африкански произход
 • 2016–2025 г. –Трето десетилетие на индустриалното развитие на Африка
 • 2016 – 2025 г. –Десетилетие на действие на ООН относно храненето
 • 2018 – 2027 г. – Трето десетилетие на ООН за изкореняване на бедността
 • 2018 – 2028 г. –Международно десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие“
 • 2019 –2028 г. – Десетилетие на семейното земеделие
 • 2019 –2028 г. – Десетилетие на мира в памет на Нелсън Мандела
 • 2021 –2030 г. – Десетилетие на науката за океана за устойчиво развитие
 • 2021 –2030 г. – Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите
 • 2021 –2030 г. – Четвърто международно десетилетие за изкореняване на колониализма
 • 2021 –2030 г. – Второ десетилетие на действие за пътна безопасност
 • 2022 –2032 г. –Международно десетилетие на местните езици

Календарът е изготвен от Силвия Цветкова
отдел „Методичен“ при НБ „Иван Вазов“ Пловдив

Предстоящи събития

Календар „Дати и събития 2024“

Януари
 • 135 г. от рождението на Николай Райнов, български поет, литературен критик, изкуствовед, професор /1889 – 1954/;
 • 02.145 г. от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив. На 2 януари 1879 г. е направено първото вписване в първата инвентарна книга на книгохранилището при Дирекцията на народното просвещение в Източна Румелия.
 • 185 г. от рождението на Нешо Бончев Бояджиев, първият български литературен критик, педагог  /1839 – 1878/;
 • 190 г. от рождението на Тодор Стоянов Бурмов, български книжовник, общественик и политик, държавен деец /1834 – 1906/;
 • 215 г. от рождението на Луи Брайл, френски педагог, създател на азбуката за слепи /1809 – 1852/;
 • 200 г. от рождението на Уилки Колинс, английски писател, романист /1824 – 1889/;
 • 11. 80 г. от рождението на Татяна Янакиева, български библиотековед, доцент, дългогодишен ръководител на катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика към СУ “Св. Климент Охридски“/1944/;
 • 12. 120 г. от рождението на Георги Караславов, български писател /1904 – 1980/;
 • 18. 145 г. от рождението на Александър Михайлов Балабанов, български литературен критик и историк, преводач, публицист, професор /1879 – 1955/;
 • 18.  145 г. от рождението на Симеон Трайчев Радев, български публицист и литературен критик /1879 – 1967/;
 • 19.  215 г. от рождението на Едгар Алън По, американски поет и писател /1809 – 1849/;
 • 19.  185 г. от рождението на Пол Сезан, френски живописец, импресионист /1839 – 1906/;
 • 21.100 г. от рождението на Катя Попова, българска оперна певица /1924 – 1966/;
 • 25.  170 г. от рождението на Георги Николов Златарски, първият български геолог, член на Българското книжовно дружество, член на чуждестранни академии на науките, професор /1854 – 1909/;
 • 25. 150 г. от рождението на Съмърсет Моъм, английски писател и драматург /1874 – 1965/;
 • 25.  265 г. от рождението на Робърт Бърнс, шотландски поет /1759 – 1796/;
 • 27. 190 г. от рождението на Дмитрий Иванович Менделеев, руски химик, съставител на периодичната система на химичните елементи /1834 – 1907/;
 • 170 г. от рождението на Стефан Стамболов е български държавник, революционер, журналист и поет /1854 – 1895/;
 • 170 г. от рождението на Михаил Иванов Маджаров, български политик и общественик, публицист, дипломат, член на Българското книжовно дружество /1854 – 1944/;
Февруари
 • 155г. от излизането на бр. 1  на сатирично-хумористичния вестник „Тъпан“, на който активно сътрудничи Христо Ботев /1869 – 1870/;
 • 190 г. от рождението на Кузман Шапкарев български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество /1834 – 1909/;
 • 255 г. от рождението на Иван Андреевич Крилов, руски писател, сатирик и баснописец /1769 – 1844/;
 • 130 г. от рождението на Георги /Жорж/ Панайотов Папазов, български художник /1894 – 1972/;
 • 215 г. от рождението на Феликс Менделсон Бартолди, немски композитор, диригент и пианист /1809 – 1847/;
 • 110 г. от рождението на Уилям Сюард Бъроуз, американски писател /1914 – 1997/;
 • 175 г. от рождението на Иван Евстратиев Гешов, български политически и държавен деец , икономист /1849 – 1924/;
 • 185 г. от рождението на Илия Рашков Блъсков, български възрожденски писател, публицист и педагог  /1839 – 1913/;
 • 215 г. от рождението на Чарлз Дарвин, английски естествоизпитател, основоположник на съвременната биология и на учението за еволюционното развитие на видовете /1809 – 1882/;
 • 170 г. от рождението на Михаил Константинов Сарафов, български обществен, политически и държавен деец /1854 – 1924/;
 • 185 г. от рождението на Райко Жинзифов, български писател, публицист и общественик /1834 – 1877/;
 • 460 г. от рождението на Галилео Галилей, италиански астроном, физик и механик /1564 – 1642/;
 • 125 г. от рождението на Дечко Христов Узунов, български художник /1899 – 1986/;
 • 160 г. от рождението на Антонин Сова, чешки писател /1864 – 1928/;
 • 120 г. от рождението на Васил Стоилов Антонов, български живописец/1904 – 1990/;
Март
 • 01.  145 г. от рождението на Александър Стамболийски, български политик и държавник, министър-председател /1879 – 1923/;
 • 01. 125 г. от рождението на Панчо Владигеров, български композитор и диригент/1899 – 1978/;
 • 01.  85 г. от рождението на Цветан Тодоров, френски семиотик, лингвист и литературовед от български произход /1938 – 2017/;
 • 02. 200 г. от рождението на Бедржих Сметана, чешки композитор /1824 – 1884/;
 • 04.140 г. от рождението на Александър Беляев, руски писател, фантаст /1884– 1942/;
 • 06.120 г. от рождението на Ценко Цветанов, български писател, литературен критик, библиотековед и преводач /1904 – 1960/;
 • 07.100 г. от рождението на Кобо Абе, японски писател, драматург, поет и режисьор   /1924 – 1993/;
 • 08. 160 г. от излизането на  бр. 1 на в. „Будущност“ в Букурещ, редактиран от Георги С. Раковски, 1864г.;
 • 09. 185 г. от рождението на Модест Петрович Мусоргски, руски композитор /1839 –1881/;
 • 90 г. от рождението на Юрий Гагарин, първият излетял космонавт в космоса /1934 – 1968/;
 • 10. 180 г. от рождението на Пабло де Сарасате, испански цигулар и композитор /1844 – 1908/;
 • 14. 220 г. от рождението на Йохан Щраус – баща, австрийски композитор, цигулар и диригент /1804 – 1849/;
 • 14. 145 г. от рождението на Алберт Айнщайн, физик-теоретик, един от създателите на съвременната физика /1879 – 1955/;
 • 18. 180 г. от рождението на Николай Андреевич Римски-Корсаков, руски композитор /1844 – 1908/;
 • 18.150 г. от рождението на Николай Александрович Бердяев, руски философ и публицист /1874 – 1948/;
 • 20. 215 г. от рождението на Николай Василиевич Гогол, руски писател и комедиограф /1809 – 1852/;
 • 25. 90 г. от рождението на Христо Константинов Фотев, български поет /1934 – 2022/;
 • 28.  95 г. от излъчването на първото българско радиопредаване от малка радиостанция в София, 1929 г.;
 • 28.  95 г. от рождението на Вера Мутафчиева, български писател и историк, член на Българска академия на науките /1929 – 2009/;
 • 30.  180 г. от рождението на Пол Верлен, френски поет /1844 – 1896/;
 • 145 г. от рождението на Стефан Лазаров Костов, български драматург /1879 – 1939/;
Април

180 г.  от излизането на бр. 1  на сп. „Любословие или периодическо повсеместно списание“– първото българско списание, издавано и редактирано от Константин Фотинов, Смирна /1844 – 1846/;

 • 125 г. от рождението на Саздо Иванов, български учен, физик, професор. Първи ректор на Машинно-електротехнически университет, днешен Технически университет/1899 – 1966/;
 • 03.  145 г. от обявяването на София за столица, 1879 г.;
 • 04.  105 г. от рождението на Веселин Симеонов Ханчев, български поет и преводач /1919 – 1966/;
 • 04.  110 г. от рождението на Маргьорит Дюрас, френска писателка, драматург и режисьор /1914 – 1996/
 • 06. 120 г. от рождението на Любомир Панайотов Пипков, български композитор и музикален педагог, професор /1904 – 1974/;
 • 11. 145 г. от създаването на българската поща. На този ден през 1879 г. княз Дондуков-Корсаков, публикува  „Временни правила по пощенската част в България“, с което слага начало на организираните пощенски съобщения в страната;
 • 13.  1210 г. от смъртта на хан Крум, български владетел (неизв. – 814);
 • 15.  170 г. от рождението на Антон Безеншек, словенски стенограф и публицист, създател на българската стенография /1854 – 1915/;
 • 16.  145 г. от приемането на Търновската конституция на Княжество България, 1879 г.;
 • 16. 180 г. от рождението на Анатол Франс, френски литературен критик, романист и поет, носител на Нобелова награда за литература през 1921г. /1844 – 1924/;
 • 21.160 г. от рождението на Макс Вебер, немски социолог, икономист и историк на културата /1864 – 1920/;
 • 22.  300 г. от рождението на Имануел Кант, немски класически философ /1724 – 1804/;
 • 22.  140 г. от рождението на Ото Ранк, австрийски психолог /1884 – 1939/;
 • 22. 135 г. от рождението на Христина Василева Морфова, българска оперна певица    /1889 – 1936/;
 • 23.  460 г. от рождението на Уилям Шекспир, английски драматург  и поет /1564 – 1616/;
 • 23.125 г. от рождението на Владимир Набоков, руски писател, поет /1899 – 1977/;
 • 25.  150 г. от рождението на Гулиелмо Маркони, италиански физик, изобретател с принос в областта на радиотехниката, съизобретател на радиото. През 1909 г. Маркони и германският физик Карл Фердинанд Браун получават Нобелова награда за физика с обосновката „за техния принос в развитието на безжичната телеграфия“. /1874 – 1937/;
 • 26.135 г. от рождението на Лудвиг Витгенщайн, австрийски философ и логик/1889 – 1951/;
 • 29.  170 г. от рождението на Жюл Анри Поанкаре, френски математик, физик и астроном /1854 – 1912/;
Май
 • 01.  145 г. от пускането в обръщение на първата българска пощенска марка, 1879 г.;
 • 09. 100 г. от рождението на Булат Шалвович Окуджава, руски поет и прозаик /1924 – 1997/;
 • 11.  120 г. от рождението на Салвадор Дали, испански живописец, график и скулптор /1904 – 1997/;
 • 13. 180 г. от рождението на Цанко Христов Дюстабанов, български революционер, търговец  /1844 – 1876/;
 • 15. 105 г. от рождението на Александър Цветков Геров, български поет /1919 – 1997/;
 • 160г. от рождението на Димитър Матов  български езиковед, фолклорист и етнограф, деец на Върховния македонски комитет /1864 – 1896/;
 • 18.  110 г. от рождението на Борис Христов, български оперен изпълнител /1914 – 1993/;
 • 19. 140 г. от рождението на Димо Петров Кьорчев, български политик, литературен критик и публицист /1884 – 1928/;
 • 20.225 г. от рождението на Оноре дьо Балзак, френски писател /1799 – 1850/;
 • 21.165 г. от рождението на Джером К. Джером, английски писател и драматург /1859 – 1927/;
 • 22.165 г. от рождението на Артър Конан Дойл, английски писател,  класик на криминалния жанр /1859 – 1930/;
 • 155 г. от рождението на Георги Порфириев Стаматов, български писател /1869 – 1942/;
 • 27.130 г. от рождението на Дашиъл Хамет, американски автор на детективски романи и разкази /1884 -1961/;
 • 28.175 г. от рождението на Никола Тихов Обретенов, български обществен и политически деец, участник в националноосвободителното движение /1849 – 1939/;
 • 205 г. от рождението на Уолт Уитман, американски поет /1819 – 1892/;
Юни
 • 01.  220 г. от рождението на Михаил Иванович Глинка, руски композитор /1804 – 1857/;
 • 02.   310 г. от рождението на Кристоф Вилибалд Глук, немски композитор /1714 – 1787/;
 • 06. 225 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин, руски поет, драматург, литературен критик, историк, публицист и белетрист от периода на Романтизма/1799 – 1837/;
 • 06.   425 г. от рождението на Диего Родригес да Силва-и-Веласкес, испански живописец /1599 – 1660/;
 • 11.  160 г. от рождението на Рихард Щраус, немски композитор и диригент /1864 – 1949/;
 • 12. 120 г. от рождението на Атанас Далчев, български поет, преводач и есеист/1904 – 1978/;
 • 22.  60 г. от рождението на Дан Браун, американски писател на трилъри /1964/;
 • 23. 135 г. от рождението на Ана Андреевна Ахматова, руска поетеса /1889 – 1966/;
 • 24.170 г. от рождението на Лука Касъров, български публицист и лексикограф, енциклопедист, автор на първия български енциклопедичен речник/1854 – 1916/;
 • 25. 115 г. от рождението на Димитър Димов, български писател и драматург /1909 – 1966/;
 • 28. 110 г. от Сараевският атентат, който е непосредствения повод за започването на Първата световна война /1914 – 1918/;
Юли
 • 01. 220 г. от рождението на Жорж Санд, френска белетристка и общественичка/1804 – 1876/
 • 04. 220 г. от рождението на Натаниъл Хоторн, американски писател/1804 – 1864/;
 • 05.  135 г. от рождението на Жан Кокто, френски поет, белетрист, драматург и художник /1889 – 1963/;
 • 06. 95 г. от рождението на Тончо Жечев, български литературен критик и историк/1929 – 2000/;
 • 07.  140 г. от рождението на Лион Фойхтвангер, немски писател /1884 – 1958/;
 • 09.  190 г. от рождението на Ян Неруда, чешки писател /1834 – 1891/;
 • 10. 145 г. от рождението на Никола Маринов /Абаджиев/, български живописец /1879 – 1948/;
 • 11.  160 г. от рождението на Петър Константинов Дънов, български теолог и философ /1864 – 1944/;
 • 12.  140 г. от рождението на Амедео Модиляни, италиански живописец /1884 – 1958/;
 • 12.  120 г. от рождението на Пабло Неруда, чилийски поет, общественик и дипломат /1904 – 1973/;
 • 15.  170 г. от рождението на Васил Христов Радославов, български политик, юрист, член на Българското книжовно дружество /1854 – 1929/;
 • 15. 105 г. от рождението на Айрис Мърдокирландско-британскаписателка,романист, философ /1919 – 1999/;
 • 17. 55 г. от рождението на Мария Лалева, българска писателка. Автор на „Живот в скалите“ и Жена на годината на сп. „Грация“ през 2019 г. /1969/;
 • 19. 190 г. от рождението на Едгар Дега, френски живописец, график и скулптор/1834 – 1917/;
 • 20. 720 г. от рождението на Франческо Петрарка, италиански ренесансов поет /1304 – 1374/;
 • 21. 235 г. от рождението на Васил Евстатиев Априлов, български възрожденски просветен деец и книжовник /1789 – 1847/;
 • 21. 125 г. от рождението на Ърнест Хемингуей, американски писател, автор на романи и разкази, журналист.Носител на Нобелова награда за литература през 1954 г. и награда Пулицър през 1953 г. за повестта си „Старецът и морето“ /1899 – 1961/;
 • 22. 135 г. от рождението на Ърнест Милър Хемингуей, американски белетрист и публицист /1889 – 1961/;
 • 24.170 г. от рождението на Константин Йосиф Иречек, чешки историк и славист, професор, почетен член на Българското книжовно дружество /1854 – 1918/;
 • 24. 180 г. от рождението на Иля Ефимович Репин, руски художник /1844 – 1930/;
 • 24. 65 г. от рождението на Здравка Ефтимова, българска писателка, преводачка, белетристка  /1959/;
 • 28. 185 г. от рождението на Васил Димитров Стоянов, един от основателите на Българското книжовно дружество, основател на библиотеката му, редактор на „Педагогическо списание“/1839 – 1910/;
 • 28.  145 г. от излизането на бр. 1 на “Държавен вестник“, София, 1879г.;
 • 28.  80 г. от рождението на Донка Правдомирова, български библиограф, професор /1944/;
 • 28.200 г.от рождението на Александър Дюма – син, френски писател /1824 – 1895/;
 • 31.  120 г. от рождението на Камен Калчев, български писател /1914 – 1988/;
 • 31. 110 г. от рождението на Луи дьо Фюнес, френски актьор, киносценарист и кинорежисьор /1914 – 1983/;
Август
 • 01. 205 г. от рождението на Херман Мелвил, американски писател /1819 – 1891/;
 • 04.  165 г. от рождението на Кнут Хамсун, норвежки писател /1859 – 1952/;
 • 07. 120 г. от рождението на Ралф Бънч, американски политолог, дипломат и активист за граждански права. Носител на Нобелова награда за мир за 1950 г. за мирното посредничество в Близкоизточния конфликт през 1949 г. /1904 –1971/;
 • 08.  90 г. от рождението на Марин Ковачев, български краевед, професор, създател на катедрата по библиотекознание, библиография и научна информация  към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ /1934 –2016/;
 • 11.  170 г. от рождението на Михалаки Георгиев, български писател /1854 – 1916/;
 • 13.  210 г. от рождението на Андерс Йонас Ангстрьом, шведски физик  /1814 – 1874/;
 • 27. 150 г. от рождението на Карл Бош, германски химик и индустриалец, носител на Нобелова награда за химия за 1931 г. (съвместно с Фридрих Бергиус) „за заслуги по въвеждане и развитие на методите на високото налягане в химията“. Основател е на „Фарбен“ – най-голямата химическа компания /1874 – 1940/;
 • 28. 275 г. от рождението на Йохан Волфганг фон Гьоте, немски поет, мислител и естественик /1749 – 1832/;
 • 29. 105 г. от рождението на Пеньо Русев, български писател, литературен историк, критик. Съосновател на Великотърновския университет – заместник-ректор и ректор. /1919 – 1982/;
 • 30.  105 г. от рождението на Александър Вутимски, български поет /1919 – 1943/;
Септември
 • 03.  165 г. от рождението на Жан Жорес, френски политик и общественик /1859 – 1914/;
 • 04.  215 г. от рождението на Юлиус Словацки, полски поет /1809 – 1849/;
 • 04.  200 г. от рождението на Антон Брукнер, австрийски композитор /1824 – 1896/;
 • 10.  75 г. от рождението на Виктор Пасков, български писател, музикант, музиковед и кинодраматург /1949 – 2009/;
 • 13.  150 г. от рождението на Арнолд Шонберг, австрийски композитор /1874 – 1951/;
 • 14.  175 г. от рождението на Иван Петрович Павлов, руски физиолог /1849 – 1951/;
 • 15.  105 г. от рождението на Николай Хайтов, български писател /1919 – 2002/;
 • 15.  235 г. от рождението на Джеймс Фенимор Купър, американски писател /1789 – 1851/;
 • 16.  120 г. от рождението на Николай Островски, руски писател /1904 – 1936/;
 • 19.  135 г. от рождението на Чавдар Петров Мутафов, български белетрист, художествен критик и есеист /1889 – 1954/;
 • 20.  165 г. от рождението на Никола Енев Начов, български писател, историограф, библиограф и етнограф, автор на първата българска отраслова библиография/1859 – 1940/;
 • 21. 120 г. от рождението на Стоян Венев, български живописец и карикатурист/1904 – 1989/; –
 • 26.  145 г. от рождението на Петко Йорданов Тодоров, български белетрист и драматург /1879 – 1916/;
 • 29.  160 г. от рождението на Мигел де Унамуно-и-Хуго, испански философ и писател   /1864 – 1936/;
 • 30.  155 г. от подписването на учредителния протокол за основаването на Българското книжовно дружество в Браила, 1869 г., провъзгласено през 1911г. за Българска академия на науките;
 • 30.  100 г. от рождението на Труман Капоти, американски прозаик – класик /1924 – 1984/;
Октомври

190 г.от рождението на Любен Стойчев Каравелов, български писател, публицист,  революционер-демократ /1834 – 1879/;

 • 02.  120 г. от рождението на Греъм Грийн, английски писател /1904 – 1991/;
 • 03.  205 г. от рождението на Евлоги Георгиев / Недев /, български общественик, търговец и банкер /1819 – 1897/;
 • 04.210 г. от рождението на Жан Франсоа Миле, френски художник и график /1814 – 1875/;
 • 05. 160 г. от рождението на Жан Луи Люмиер, френски изобретател и кинорежисьор, родоначалник на киното /1864 – 1948/;
 • 06.  1010 г. от смъртта на Самуил, български цар (неизв. – 1014);
 • 08. 160 г. от рождението на Бранислав Нушич, сръбски писател – хуморист и комедиограф /1864 – 1938/;
 • 09.  150 г. от рождението на Николай Константинович Рьорих, руски художник, писател и философ /1874 – 1947/;
 • 15. 165 г. от рождението на Александър Теодоров – Балан, български езиковед, библиограф и литературен историк /1859 – 1959/;
 • 15. 190 г. от рождението на Петър Василев Оджаков, български юрист, фолклорист и публицист, член на Българското книжовно дружество /1834 – 1900/;
 • 15. 180 г. от рождението на Фридрих Ницше, немски философ /1844 – 1900/;
 • 15. 210 г. от рождението на Михаил Юриевич Лермонтов, руски поет и писател/1814 – 1841/;
 • 16.  170 г. от рождението на Оскар Уайлд, ирландски писател и драматург /1854 –1900/;
 • 20. 170 г. от рождението на Жан Никола Артюр Рембо, френски поет /1854 – 1891/;
 • 24. 95 г. от рождението на Йордан Радичков, български писател и драматург /1929 – 2004/;
 • 29.70 г. от рождението Джим Грант /Лий Чайлд/, британски писател на трилъри, автор на поредицата „Джак Ричър“ /1954/;
 • 30. 140 г. от рождението на Павел Орешков, български книговед, библиограф и библиотекар. От 1929 до 1934 г. е главен библиотекар в Народната библиотека в София, а през 1934 – 1947 г. е библиотекар в Министерство на войната  /1884 – 1953/;
Ноември
 • 01.  160 г. от рождението на Стефан Жеромски, полски писател /1864 – 1925/;
 • 07.  155 г. от излизането на бр. 1 на в. „Свобода“, орган на революционната българска емиграция, редактиран от Любен Каравелов, Букурещ, 1869г.;
 • 09.  110 г. от рождението на Павел Вежинов, български писател /1914 – 1983/;
 • 10.  265 г. от рождението на Йохан Фридрих Шилер, немски поет, драматург и естет /1759 – 1805/;
 • 15.  80 г. от рождението на Ставри Калинов, български скулптор и художник /1944/;
 • 18. 85 г. от рождението на Маргарет Атууд, канадска писателка, поетеса, литературен критик. През 2019 г. получава награда „Букър“ за продължението на романа „Разказът на прислужницата“ /1939/;
 • 19. 135 г. от рождението на Димитър Иванов Шишманов, български белетрист, журналист, публицист, държавен деец /1889 – 1945/;
 • 20.  120 г. от рождението на Орлин Василев, български писател и драматург /1904 – 1977/;
 • 21.  330 г. от рождението на Франсоа Мари Аруе – Волтер, френски писател, философ и историк /1694 – 1778/;
 • 24.  165 г. от рождението на Радко Димитриев / Руско Д. Русков /, български военен деец и дипломат /1859 – 1918/;
 • 24.  160 г. от рождението на Анри де Тулуз-Лотрек, френски живописец /1864 – 1901/;
 • 150 г. от рождението на Уинстън Ленард Спенсър Чърчил, сър, английски държавник /1874 – 1965/;
Декември
 • 03.  135 г. от рождението на Стоян Павлов Загорчинов, български писател /1889 – 1925/;
 • 06.  180 г. от рождението на Петко Киряков Калоянов /Капитан Петко Войвода/, български революционер /1844 – 1900/;
 • 06.  100 г. от рождението на Павел Матев, български поет /1924 – 2006/;
 • 08.  150 г. от излизането на бр. 1 на в. „Знаме“, редактирано от Христо Ботев, Букурещ /1874 – 1875/;
 • 14.  135 г. от рождението на Христо Ясенов, български поет /1889 – 1925/;
 • 16.  130 г. от рождението на Николай Хрелков, български поет /1894 – 1950/;
 • 21.  385 г. от рождението на Жан Расин, френски драматург /1639 – 1699/;
 • 24. 225 г. от рождението на Иван Селимински, български възрожденец, общественик и лекар. Селимински е главнияорганизатор на доброволческите български отряди  по време на Кримската война/1799 – 1867/;
 • 26. 120 г. от рождението на Алехо Карпентиер, кубински белетрист /1904 – 1980/;
 • 28.  115 г. от рождението на Никола Йонков Вапцаров, български поет  /1909 –1942/;
 • 29.  215 г. от рождението на Уилям Юърт Гладстон, английски държавник и политически деец /1809 – 1898/;
 • 31. 130 г. от рождението на Анна Каменова, българска белетристка /1894 – 1982/;
 • 31. 155 г. от рождението на Анри Матис, френски живописец, график и скулптор /1869 – 1954/;
През 2024г. се навършват:
 • 1380 г. от рождението на кан Аспарух (Исперих), първи кан на славянобългарската държава /644 – 701/;
 • 1160 г. от рождението на Симеон І , български княз и цар, неговото царуване е  период на културен разцвет, наречен по-късно Златен век на българската култура  /864 – 927/;
 • 620 г. от смъртта на Патриарх Евтимий Търновски, старобългарски писател и религиозен деец /1330 – 1404/;
 • 285 г. от рождението на Софроний Врачански, български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски/1739 – 1813/;
 • 225 г. от рождението на Петър Берон, български лекар, стопански и просветен деец, дарител, учен-енциклопедист, педагог, философ и автор на „Рибния буквар“ /1799 – 1871/;
 • 210 г. от рождението на Захарий Княжески, български учител и просветен деец, фолклорист /1814 – 1877/;
 • 200 г. от издаването на първия български буквар „Рибен буквар“ от д-р Петър Берон/1824/;
 • 190 г. от рождението на Драган Василев Манчов, български книгоиздател, печатар и автор на учебници/1834 – 1908/;
 • 190 г. от рождението на Съба Вазова, българска общественичка, автор на няколко поетични и прозаични творби /1834 – 1912/;
 • 155 г. от рождението на Никола Зограф, български просветен деец и революционер/1869 – 1931/;
 • 155 г. от издаването на вестник „Свобода“ под редакцията на Любен Каравелов/1869 – 1872/;
 • 155 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Летоструй“, редактирано от Христо Г. Данов и Янко Ковачев, Пловдив, /1869 – 1876/;
 • 130 г. от издаването на „До Чикаго и назад“, първият пътепис на Алеко Константинов, 1894 г.;
 • 130 г. от издаването на романа „Под игото“ на Иван Вазов, който през 1894 г. излиза като самостоятелна книга.;
 • 70 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Библиотека“, 1954 г.
Световни десетилетия под егидата на ООН и ЕС:
 • 2014 – 2024 г.  Международно десетилетие на устойчива енергия за всички
 • 2015 –2024 г. – Международно десетилетие на хората от африкански произход
 • 2016–2025 г. –Трето десетилетие на индустриалното развитие на Африка
 • 2016 – 2025 г. –Десетилетие на действие на ООН относно храненето
 • 2018 – 2027 г. – Трето десетилетие на ООН за изкореняване на бедността
 • 2018 – 2028 г. –Международно десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие“
 • 2019 –2028 г. – Десетилетие на семейното земеделие
 • 2019 –2028 г. – Десетилетие на мира в памет на Нелсън Мандела
 • 2021 –2030 г. – Десетилетие на науката за океана за устойчиво развитие
 • 2021 –2030 г. – Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите
 • 2021 –2030 г. – Четвърто международно десетилетие за изкореняване на колониализма
 • 2021 –2030 г. – Второ десетилетие на действие за пътна безопасност
 • 2022 –2032 г. –Международно десетилетие на местните езици

Календарът е изготвен от Силвия Цветкова
отдел „Методичен“ при НБ „Иван Вазов“ Пловдив

Отдел Възрастни

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

Детски отдел

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Читалня

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Отдел Изкуство

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Комплектуване, обработка и каталогизация

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Библиотечно – информационен център

Понеделник — Петък: 9:00–17:00

 

Дигитален център

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Отдел Възрастни

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

Детски отдел

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Читалня

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Отдел Изкуство

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Комплектуване, обработка и каталогизация

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Библиотечно – информационен център

Понеделник — Петък: 9:00–17:00

 

Дигитален център

Понеделник — Петък: 8:30–17:00

 

Заповядайте
при  нас!

Градска библиотека Паисий Хилендарскиработи по редица програми и проекти. Програмата „По-близо до книгата“ се реализира в партньорство с Община Асеновград, образователни и културни организации и НПО чрез „Дни на книгата“, „Ваканция в библиотеката“, „Час в библиотеката“ и събитията от културния календар.Програмата „Развиване и популяризиране на доброволчеството“ се реализира в партньорство с Националeн алианс за работа с доброволци. Съвместно с Община Асеновград се организира ежегоден конкурс за инициатива, реализирана с помощта на доброволци. Основен партньор на Програмата „Насърчаване на ранното детско развитие“ е УНИЦЕФ.Програмата „В помощ на безработните лица“се реализира съвместно с Дирекция „Бюро по труда“–Асеновград .Участие в национални и международни про-екти: „Библиотека без стени“ „Поглед към Карлово,Асеновград и Тополово – едно успешно партньорство“, „Станимашки еко-к@лейдоскоп за устойчиво развитие“,финансирани от Фондация „Глоб@лни библиотеки –България“; „Работилница за родители – Да пораснем заедно“, „Вълшебната стая“ на ББИА и „Повишаване на обучителния капацитет на директори и служители в общинските библиотеки“ по програма „Еразъм+“.

Градска библиотека – Асеновград е носител на престижни национални награди – второ място в категория е-култура в националния конкурс „Глобл@ни библиотеки – България: място за е-включване“ през 2012 г., поощрителна награда в националния конкурс на фондация Америка за България „#ВМУЗЕЯСМЕ“ през 2016г. в категория „Най-добра работа със семейства“.