Отдел Възрастни

Отдел “Възрастни” обслужва читатели над 14 години. Предоставя за домашен прочит богат книжен фонд на български и чужди езици от областите: философия, етика, естетика, религия, политика, икономически науки, право, педагогика, фолклор, математика, физика, химия, биология, медицина, техника, селскостопанска литература, география, история и богата сбирка от художествена литература.

Поддържа се система от каталози, отразяващи в пълнота богатия фонд на библиотеката и улесняващи достъпа до него. Тук най-интензивно се извършват копирни услуги за ученици и студенти.

Услуги

– Регистрация на читатели.

– Заемане на художествена, научна и справочна литература за дома.

– Справки на читателите по теми от всички области.

– Беседи за усвояване на библиотечно – библиографски знания и умения на читателите от всички възрастови групи.

– Информация за постъпили нови книги.

– Копирни услуги.

Ако имате въпроси, моля, пишете ни на email: gbph.adult.department@gmail.com