Дигитален център

На 22.12.2020 г. бе открит „Дигиталният център“ в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на КЦМ 2000 ГРУП и Община Асеновград . Целта на проекта е съхраняване, опазване и популяризиране на книжовно-документалното наследство на Община Асеновград. Общата стойност на проекта е 30 хиляди лева, като 18 хиляди от тях са дарение на КЦМ 2000 ГРУП за цялостното оборудване на дигиталния център – скенер, моторизирана везна, софтуер, компютър, монитор и обучение на оператори.
„Дигиталният център” е една инвестиция в бъдещето, в която се срещат миналото и настоящето. Като първи етап от дигитализацията ще включва местния периодичен печат, който съхранява историята на нашия град.

Услуги

– Сканиране, обработка и съхранение на библиотечни документи.

– Създаване на цветни файлове в TIFF формат със съобразена с източника подходяща резолюция.                       

В зависимост от нуждите, сканираните изображения се обработват в съответния формат и преименуват.

Ако имате въпроси, моля, пишете ни на email: gbph.digital.center@gmail.com