Библиотечно – информационен център

От 2010 г. в библиотеката съществува библиотечно-информационен център, който предоставя възможност на посетителите да усвояват знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии и да ползват информация, която им е потребна и полезна. Центърът е създаден по Програма „Глобални библиотеки – България” – част от инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”; предлага на местната общност достъп до Internet и е място за т.нар. „учене през целия живот”. Ползването на електронни услуги улеснява бързия и лесен достъп до информация за законодателството; за здравното, социално и пенсионно осигуряване; за възможности, свързани с културния живот и за източници, подпомагащи обучението.
Центърът разполага с 13 автоматизирани работни места, скенер, цветен принтер, лаптоп и мултимедия.

Услуги

– Достъп до базите данни и каталозите на големите библиотеки в България и чужбина.

– Ползване на библиотечни единици в електронен формат.

– Българска енциклопедия “А-Я”.

– История на България.

– Възможност за разпечатване на файлове от електронни енциклопедии и информации, изтеглени от официални уеб-страници.

– Сканиране на части от книги и статии от вестници и списания.

– Безплатен достъп до интернет.