Електронен каталог

Какво предлага?

  • В електронния каталог може да се търси по различни критерии
  • Справките можете да получите в три различни формата: списък, кратко библиографско описание, пълно библиографско описание
  • Моята библиотека. Научето повече тук

Електронен каталог

Какво дължа на библиотеката?

Новополучени материали в библиотеката