Teen Zone

Представяне

Тийнзоната е създадена  по Проект „Създаване и развитие на тийн-зона в отдел „Изкуство” на Градска библиотека „П. Хилендарски” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” към Национален фонд „Култура” на стойност 14 735,20 лв. Партньори в реализирането са Община Асеновград, ТВ САТ KOM, ПГ”Цар Иван Асен II” – Асеновград.

Обхват

 

Основната цел е  развиване капацитета на  библиотеката чрез създаване на  ново пространство  за тинейджъри  и предоставяне на нови услуги, насочени предимно  към тази целева група.

Тийнзоната е оборудвана с подходящи мултифункционални мебели, позволяващи организиране на пространството за провеждане на различни събития – срещи, обучения, работилници, изложби и др.

 

На разположение на потребителите са латпоп, цветено мултифункционално устройство с принтер А3, ламинатор А3, електронни четци, стем-игри и четива за тийнейджъри.

Обхват

 

Основната цел е  развиване капацитета на  библиотеката чрез създаване на  ново пространство  за тинейджъри  и предоставяне на нови услуги, насочени предимно  към тази целева група.

Тийнзоната е оборудвана с подходящи мултифункционални мебели, позволяващи организиране на пространството за провеждане на различни събития – срещи, обучения, работилници, изложби и др.

 

На разположение на потребителите са латпоп, цветено мултифункционално устройство с принтер А3, ламинатор А3, електронни четци, стем-игри и четива за тийнейджъри.

Национален фонд „Култура“

Подкрепа на национално ниво в създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

Обучения

През 2023 година в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ се проведоха няколко обучения по проект „Създаване и развитие на ТИЙН – ЗОНА в отдел „Изкуство“, в които се включиха ученици от прфесионалните гимназии, средните и основни училища в Асеновград.

Първи стъпки в успешната реализация

Обучение „Първи стъпки в успешната реализация” се проведе с ученици от ПГ „Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград. Гост-лектори на обучението бяха Йорданка Примова – н-к  отдел „Посреднически услуги” и  Бояна Петрова-Кисьова – старши експерт в  Бюро по труда Асеновград.  Учениците бяха запознати как се пише автобиография и  мотивационно писмо, а също как да се представят успешно при интервю за работа.

Обучението е по проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“ , договор № VRKI– 2022 -79, 26.07.2022 г. с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“.

Подкрепа на национално ниво в създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

Организиране на културни събития

В обновеното пространство на отдел „Изкуство” на  библиотеката се проведоха обучения на ученици   от   ПГ „Св. Патриарх Евтимий”  и ПГ „Цар Иван Асен  II”  Асеновград на тема „Организиране на културни събития”.  Те се запознаха с това как да станат  успешни организатори на събития и масови инициативи и да усвоят безценен опит, знания и умения, които могат да подпомогнат дейността на училищните съвети. По време на обучението бяха обсъдени и възможностите за партньорство  между  училищата и библиотеката и как създадената  зона за тийнейджъри може да ги подпомогне в успешното реализиране на събития.

Обучението е по проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“,  договор № VRKI– 2022 -79, 26.07.2022 г. с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“

Срещи с успели личности

По проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“  се проведоха срещи с младата авторка  Тед Съмър  – с ученици  от   СУ „Св.св. Кирил и Методий”  и ПГ „Цар Иван Асен  II”  Асеновград. В началото на 2023 г. излезе дебютната книга „Объркани мисли”  на 25-годишната асеновградчанка. Теди е студентка е във ВУААР – Пловдив, където изучава „Управление на човешките ресурси”. Възпитаничка е на е ОУ „Петко Каравелов” – Асеновград и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Асеновград.

Освен представянето на авторката и книгата учениците научиха какви са стъпките за успешното издаване на книга и се включиха активно в разговора като задаваха много въпроси.

Проектът „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“  се  реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“.

Екологична грамотност

В обновеното пространство на отдел „Изкуство” се проведе обучение на ученици от ПГ „Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград.  Целта на обучението бе  да предостави  знания, умения и ценности, необходими за разбирането на сложни екологични проблеми, както и вземане на информирани и отговорни решения за опазване на околната среда и за създаване на по-зелено и устойчиво бъдеще.  По време на заниманието беше даден поглед към заобикалящата ни околна среда и значението на екосистемите в живота на съвременния  човек. Специално внимание бе оказано  на природното богатство и биологичното разнообразие в община Асеновград и предоставена информация за биосферния парк „Червената стена” към програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”.

 Обучението бе  по проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“ , договор № VRKI– 2022 -79, 26.07.2022 г. с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“.

Информационна и медийна грамотност

В рамките на проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“  се проведе обучение „Информационна и медийна грамотност” на  ученици  от ПГ ”Цар Иван Асен II” – Асеновград.  Целта  на обучението бе запознаване с техниките на  идентифициране, намиране, оценяване, организиране и ефективно създаване, използва и разпространяване на информацията като една от ключовите компетентности на съвременното общество, а също така  и  развитие на умения за критично мислене, които са от полза както във виртуалния, така и в реалния свят, разбиране относно начина на създаване на различните медийни послания и техните цели, разпознаване на дезинформация и лъжливи внушения, използване на богатството от информация за нуждите на обучение, умения за предпазване от злоупотреби и посегателства онлайн, пълноценна реализация в условията на съвременната информационно-медийна среда.

 Проекта се реализира с  финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“

Културно наследство и дигитализиране на културното наследство

В обновеното пространство на отдел „Изкуство” се проведе обучение „Културно наследство и дигитализиране на културното наследство” на  ученици  от специализираната паралалка по ИКТ  на ПГ ”Цар Иван Асен II” и на ученици от ПГ „Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград.  По време на обучението бе представено как  цифровите технологии променят начина на създаване, представяне и потребление на културата и  дигитализацията като възможност за консервацията и съхранението на културно наследство. Те посетиха дигиталния център на библиотеката и се запознаха как на практика се извършва дигитализацията в библиотеката.

Обучението бе  по проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“ , договор № VRKI– 2022 -79, 26.07.2022 г. с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“

Визуална грамотност

В рамките на проект „Създаване и
развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел
„Изкуство“ на  Градска библиотека
„Паисий Хилендарски“ Асеновград“  се
проведе обучение „Визуална
грамотност” на  ученици  от
специализираната паралалка по ИКТ
на ПГ ”Цар Иван Асен II”  и ПГ „Св.
Патриарх Евтимий” – Асеновград.
Целта на обучението бе представено да
се повиши разбирането за значението
и мястото на визуалната грамотност в съвременното общество.

Проектът се реализира с  финансовата
подкрепа на Национален фонд
„Култура” по „Програма за
възстановяване и развитие
на държавни, регионални и общински
културни институции“

Културно наследство и дигитализиране на културното наследство

В обновеното пространство на отдел „Изкуство” се проведе обучение „Културно наследство и дигитализиране на културното наследство” на  ученици  от специализираната паралалка по ИКТ  на ПГ ”Цар Иван Асен II” и на ученици от ПГ „Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград.  По време на обучението бе представено как  цифровите технологии променят начина на създаване, представяне и потребление на културата и  дигитализацията като възможност за консервацията и съхранението на културно наследство. Те посетиха дигиталния център на библиотеката и се запознаха как на практика се извършва дигитализацията в библиотеката.

Обучението бе  по проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“ , договор № VRKI– 2022 -79, 26.07.2022 г. с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“

Визуална грамотност

В рамките на проект „Създаване и развитие на ТИЙН -ЗОНА в отдел „Изкуство“ на  Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ Асеновград“  се проведе обучение „Визуална грамотност” на  ученици  от специализираната паралалка по ИКТ  на ПГ ”Цар Иван Асен II”  и ПГ „Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград.  Целта на обучението бе представено да се повиши разбирането за значението и мястото на визуалната грамотност в съвременното общество.

Проектът се реализира с  финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“

Екологичен календар

Януари

11 януари

 • Световен ден на дивата природа
 • Денят на природните резервати и националните паркове. Отбелязва се от 1997 г. по инициатива на Центъра за опазване на дивата природа и Световния фонд за дивата природа.
 • Международен ден на «Благодаря»

16 януари – Професионалният празник на хората, работещи в областта на растителната защита в България

20 януари – Световен ден на снега

23 януари – Ден на пластмасата

28 януари – Ден на откриването на Антарктида

29 януари – Международният ден на мобилизацията срещу заплахата от ядрена война.

Февруари

 2 февруари – Световен ден на влажните зони.

(Ден на мармота в САЩ и Канада)

4 февруари   Световният ден за борба с рака

10 февруари – Световен ден на варивата

11 февруари – Международен ден на жените и момичетата в науката, Световен ден на снега или Международен ден на зимните спортове Световният ден на болния

12 февруари – Денят на Дарвин е международен празник, посветен на рождения ден на Чарлз Дарвин.

 17 февруари – Световен ден на спонтанната доброта

19 февруари – Световен ден на морските бозайници (Ден на китовете)

20 февруари – Световен ден на социалната справедливост

24 февруари – На този ден през 1993 година се създава Национален парк „Рила”

27 февруари – Международният ден на полярната мечка.

Март

1 март – Световен ден на котките (фелионолозите).

Световен ден на имунитета

3 март   Световният ден дивата природа.

Международен ден на ухото и слуха

1 март– Световен ден на варивата

5 март – Световен ден на енергийната ефективност

10 март – Международен ден на планетариума.

 14 март – Международен ден за действие срещу язовирите или Ден за действие за опазване на реките, водата и живота

Международен ден на реките

15 март – Международен ден за защита на тюлените (Seal Pups).

Световен ден на съня (от 2008 г.). Провежда се ежегодно в петък на втората пълна седмица на март

 20 март

 • Световният ден на астрологията
 • Международен ден без месо.
 • Световен ден на врабчето.
 • Ден на пролетното равноденствие.

21 март– Денят на Земята. Международен ден на гората

22 март – Световен ден на водата.

23 март – Световен метеорологичен ден.

24 март – Световният ден за борба с туберкулозата

26 март – Общоевропейски ден на антитранспортните действия

30 март – Последната събота на март – Часът на Земята от 20.30ч  до 21.30 ч

Април

1 април –  От 1-7 април – Седмица на гората;

Международен ден на птиците

4 април – Световен ден на бездомните животни;

Световен ден на плъха

7 април – Световният ден на здравето. Чества се от 1948 г. по решение на Световната здравна асамблея на ООН

8 април – Световен ден срещу генно-модифицираните организми

12 април – Световен ден на авиацията и космонавтиката (Международен ден на човешкия полет в космоса)

15 април – Ден на знанието за околната среда (ден на екологичните знания)

18 април – Международен ден на паметниците и

историческите места. Чества се от 1984 г. по решение на ЮНЕСКО.

19 април – Ден на кокичето

22 април – Ден на Земята  Отбелязва се от 1990 г. по решение на ЮНЕСКО с цел обединяване на хората в опазването на околната среда.

23 април – Ден на биолога

24 април – Световен ден за защита на лабораторните животни

27 април – Световен ден на кучетата водачи

28 април – Международен ден на ветеринаря

Май

1 май

 • Ден на труда;
 • Месец на защита на природата;
 • 1-8 май – Седмица на зелената система

3 май   Ден на слънцето

9 май– Световен ден на мигриращите птици

10 май– Световен ден на мигриращите птици

15 май– Световен ден на климата

18 май– Международен ден на музеите

20 май – Световният ден на метрологията 

Световен ден на застрашените видове

21 май – Световен ден за засаждане на дръвчета

Международен ден на космоса

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

 23 май – Световен ден на костенурката

23 май – Европейският ден на парковете

28 май – Ден на парковете в България

30 май – Световният ден за борба с алергиите

31 май – Световният ден без тютюнев дим (без тютюнопушене)

Юни

1 юни 

 • Световен ден на детето.
 • В България – първите почивни дни на месеца – Празник на розата.
 • Световният ден на млякото. (Отбелязва се от 2001 г. по предложение на Организацията по прехрана и земеделие към ООН)

2 юни  Международният ден за почистване на водата

Денят на здравословното хранене

5 юни – Световен ден на околната среда – Ден на еколога

8 юни – Световен ден на океаните

14 юни – Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците

Световният ден на кръводарителя

15 юни – Световен ден на вятъра

17 юни – Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините

20 юни – Международен ден за защита на слоновете в зоологическите градини

21 юни – Лятно слънцестоене;

 • Ден на кинолога,
 • Световен ден на жирафа,
 • Световен ден на хидрографията
 • Международният ден на цветето.
 • Ден на йога

23 юни – Международен олимпийски ден

26 юни – Международният ден за борба с наркоманиите и незаконния трафик на наркотици

27 юни – Световен ден на риболова

29 юни

 • Ден на река Дунав
 • Международен ден на тропиците (дом на повече от 80% от биологичните видове)

30 юни – Международен ден на астероидите (на годишнината от Тунгуския метеорит)

Юли

1 юли– Световната седмица на пленените делфини– Първата седмица на юли

2 юли – Ден на цветята

Международен ден на кучето

3 юли – Световен ден без найлонови торбички (отбелязва се от 2002 г.)

4 юли – Международен ден на делфините в плен

11 юли – Ден на популациите – Световен ден на населението (от 1989 г.)

Световният ден на шоколада

23 юли – Световен ден на китовете и делфините

28 юли – Световният ден за борба с хепатита

29 юли – Международен ден на тигъра  от 2010 г.

Август

4 август– 4-11 август – Седмица на морето

6 август   Световен ден за забрана на ядрените оръжия.

Денят на Хирошима

8 август– Световен ден на котките

Международен ден на алпинизма

9 август – Световен ден на местните малцинства по света (от 1994 г.)

10 август – Световен ден на лъва

12 август   Ден на спортиста (отбелязва се през втората събота на август от 1939 г.)

15 август– Ден на археолога

16 август   Международен ден на бездомните животни

29 август– Европейска нощ на прилепите

Международен ден за действие срещу ядрените опити (от 2010 г. по решение на Общото събрание на ООН).

Септември

1 септември – Световна кампания „Ние почистваме света“

5 септември – Международни дни за наблюдение на птици

6 септември – Международни дни за наблюдение на птици

7 септември – Световен ден за борба с горенето на отпадъци Международен ден на чист въздух за синьо небе

8 септември – Световен ден на жеравите – Втората неделя от месеца

11 септември – Ден на основаването на Световния фонд за дивата природа (WWF).

15 септември – Рожден ден на Грийнпийс

16 септември – Международен ден за защита на озоновия слой

16-22 Септември – Европейска седмица на мобилността

17 септември – Международен ден на чистите брегове, Световен ден за мониторинг на водата

20 септември – Международна нощ на прилепите

21 септември – Международен ден на мира (от 1982 г.)

22 септември – Европейски ден без автомобили

23 септември

 • Есенно равноденствие
 • Международен ден на заека
 • Ден на амурския тигър и леопард – Четвъртата неделя на септември

25 септември – Международен ден за пълно премахване на ядрените оръжия

26 септември – Световен ден на морето

27 септември – Международен ден на туризма

29 септември – Световният ден на сърцето.

Октомври

1 октомври – Световен ден на вегетарианството

2 октомври – Световен ден на селскостопанските животни

3 октомври– Международни дни за наблюдение на птици– Първият уикенд на октомври

Световен ден на жилищата и архитектурата

4 октомври – Световен ден за защита на животните

5 октомври – Ден на създаването на Международния съюз за опазване на природата

6 октомври – Световен ден на опазване на местообитанията

8 октомври – Световен ден на мигриращите птици

9 октомври – Международен ден за намаляване на природните бедствия – втора сряда на октомври

10 октомври – Световен ден на ходенето

Световен ден на психичното здраве

14 октомври – Ден на природозащитниците

15 октомври – Световен ден на измитите ръце

16 октомври – Световен ден на храните

Световният ден на хляба

17 октомври – Национален ден за почистване на природните паркове в България

Международен ден за премахване на бедността

27 октомври – Световен ден без хартия

31 октомври – Световен ден на Черно море

Ноември

1 ноември – Международен ден на веганите

5 ноември – Световен ден на разпространение на

информация за проблема с цунами

6 ноември – Международен ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти

7 ноември – 7-13 ноември – Международна седмица на науката и мира

8 ноември – Европейски ден на здравословното хранене

9 ноември – Международен ден на антиядрените действия

10 ноември – Световен ден на младежта,

Световен ден на науката

11 ноември – Международен ден на пестене на енергия

14 ноември – Световният ден за борба с диабета

15 ноември – Световният ден на рециклирането

  16 ноември

 • Международен ден за по-чист въздух
 • Ден на образованието на ЮНЕСКО (1945 г.)
 • Международен ден на толерантността

17 ноември – 17-25 ноември – Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Международен ден на катериците

21 ноември – Международен ден без тютюнопушене

24 ноември – Денят на моржа

25 ноември – Световен ден за спиране на пазаруването (протест срещу прекомерната консумация)

29 ноември – Денят на основаването на Световното природозащитно дружество. (през 1948 г.).

30 ноември – Световен ден на домашните любимци

Декември

1 декември – Световният ден за борба със СПИН

3 декември – Международен ден на пестицидите

5 декември – Световният ден на почвата

Международен ден на доброволеца

10 декември – Международен ден на действие за приемане на Декларацията за правата на животните (Международен ден за правата на животните)

11 декември – Международен ден на планината (Отбелязва се от 2003 г. по решение на Общото събрание на ООН)

14 декември – Международен ден на маймуните

15 декември – Денят на Организацията на ООН за опазване на околната среда (UNEP)

Международен ден на чая

20 декември – Международен ден на човешката солидарност

22 декември – Зимно слънцестоене

24 декември – Ден на създаването на Международния социален екологичен съюз (ISUES)

29 декември – Ден на флората и фауната (Международен ден за опазване на биологичното разнообразие)