Градска библиотека „Паисий Хилендарски” участва в Проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) по програма Еразъм +. Целта на проекта е да насърчи използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни. Създаден е безплатен адаптивен уеб-базиран инструмент, който помага на библиотеките да осмислят как и къде могат допълнително да интегрират цифровите технологии, за да подобрят услуги си. В рамките на проекта от 28.08 до 04.09. 2023 г. се проведе работно посещение в Брюксел, Белгия. Участниците в него бяха 28 от шест страни, сред които беше и директора на Градска библиотека „П. Хилендарски”, Асеновград – Милена Марковска. Съгласно програмата, организирана от домакините – Publiclibraries2030, се проведоха работни посещения на Европейската комисия и Европейския парламент, както и музея на Европейската история. Участниците се запознаха  с работата на квартална библиотека „Elsen Public Library“, библиотека домакин – „Muntpunt Library“, както и „Royal Library of Belgium“, която опазва книжовното  наследство на Белгия. Участието в проекта е ценна възможност за ефективна комуникация  с колеги от различни страни  по теми, свързани със създаването на иновативни услуги в културните институции. По време на престоя бяха представени добри практики за използването на технологиите в библиотеките. С презентация „Библиотечен образователен планетариум „Пътешествие във вселената” Милена Марковска представи една от новите програми на Градска библиотека – Асеновград, в която с помощта на съвременните технологии децата се потапят в света на знанието.

За да научите повече за проекта ADELE, кликнете върху линка: https://www.adele-project.eu/it/