През 2022 година Градска библиотека – Асеновград стартира нова библиотечна програма за деца „Пътуване във Вселената”. Тя се реализира с помощта средствата от наградата „Снежана Янева” за иновативна библиотека на 2021 г., с които бе закупен детски планетариум с 27 звездни диска. Новата програма бе представена на 8 март по повод 70-годишнината от рождението на Снежана Янева – дългогодишен председател на Българската библиотечно -информационна асоциация и един от лидерите в библиотечно¬-информационната сфера в нашата страна. Програмата ще стартира през месец април. Библиотеката ще поема групови и индивидуални посещения. Груповите посещения се приемат с предварителна уговорка за тема и час с ръководителя на групата. Индивидуални посещения се приемат всеки вторник и четвъртък от 16 часа.
Програмата е безплатна.

За информация и записване: тел. 0331 68165