Откриване на оргона. Функция на оргазма

Вилхелм Райх

Това не е учебник, а по-скоро научна биография. Тя блестящо, изключително интересно, конкретно, лично успява да обясни т. нар. „емоционална чума“, която, казано на съвременен език ни вкарва „матрицата“, обезсилва ни, прави ни безгласна, аморфна, податлива на властимащите маса, как си самоотнемаме радостта и удоволствието, контрола върху личния живот, изпадайки в онова шизофренно раздвоение между естествения биологичен стремеж към удоволствие и радост от живота и налагания ни от люлката успиващ морал…

Райх последователно и научно показва как диктатурата и демокрацията са свързани с пълнокръвния, включително сексуален живот на хората, с условията на този живот (бедността), с начините за подчиняването и манипулиране на тълпите, за „болността“ на човека и епохата… Текстът излиза още през далечната 1927 година на немски език и е първата книга на Райх, издадена в Америка (1942). В него често се визира идването на фашистката диктатура на власт – а сякаш е от вчера и схематизира процесите на „маси и власт“ в днешно време и полага основите на така наречената „сексуална икономика“.

„Откриването на оргона е резултат от последователното клинично изследване на концепцията за „психична енергия“, първоначално в областта на психиатрията. Настоящата работа може да се разглежда като цялостно въведение в тази новооткрита област на оргонната биофизика. Познаването на емоционалните функции на биологичната енергия е от съществено значение за разбирането на нейните физични и физиологични функции. Биологичните емоции, които управляват психичните процеси, сами по себе си са пряк израз на чисто физична енергия, космическия оргон. Бяха необходими усилия, за да успея да наложа понятието сексуална икономика. Това е нова научна област: изследване на биопсихичната енергия.

Характеровата структура на днешния човек, който разпространява шест хиляди годишна патриархално-авторитарна култура, се отличава с характерова броня срещу вътрешната природа и външното нещастие в обществото. В областта на психотерапията разработих техниката характероаналитична вегетотерапия за лечение на неврози. Тя бе потвърдена експериментално от откриването на биоелектрическия характер на сексуалността и страха.“
В. Р.