Уроците на Юлия Огнянова

Юлия Огнянова

Книгата включва статии и режисьорски текстове на театроведа и режисьор Юлия Огнянова.

Юлия Огнянова е явление в българския театър. В книгата „Уроците на Юлия Огнянова“ под съставителството на Румяна Емануилиду са включени статии и режисьорски текстове, писма и разработки за постановки. Изданието е своеобразен учебник, заради поместените в него уроци относно театралната клоунада. В книгата е включена и анкета с режисьорката.