На 19 април от 17.30 ч. в рамките на програмата „Дни на книгата , 2022” в Градска библиотека ще бъде представяна на книгата „Отгласи” на писателя и литературен критик Иван Христов. Книгата е издадена през 2021 г. от ИПК”Екобелан” с финансовата подкрапа на Община Асеновград. Включените в нея литературно – критични обзори, портрети и рецензии представят поглед към творчеството на съвременни български творци – писатели, поети и литературни критици. Включени са 31 творци от различни поколения и жанрове от цялата страна, сред които Иван Желязков, Катя Зографова, Елена Хайтова, Йордан Атанасов, Ники Комедвенска, Георги Стоянов, Иван Енчев и други.
Иван Христов е роден на 31.03.1951 г. в сeло Добралък, Пловдивска област. Завършил е Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като учител и директор на училището в родното си село до 1987 г., а по-късно е директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Марково, Пловдивска област.
Член на Съюза на българските писатели и на Дружеството на писателите – Пловдив. Носител на националната литературна награда „Дядо Йоцо гледа” за художествен разказ (2012).