Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ беше посетена от библиотекари от град Морени в Румъния. Те са на посещение в България по проект „Еrasmus+“. Гостите бяха посрещнати от директорката на библиотеката Милена Марковска, която ги запозна с разнообразните дейноси, които се извършват в културната институция и разходка по всички отдели на библиотеката. Разделихме се с усмивка и пожелания до нови срещи!