Детският отдел на библиотеката гостуваше на сбора група ученици от ОУ „Христо Ботев“. Те се запознаха с техниката book folding (сгъване на книги). Децата в занималнята си изработиха различни фигурки от стари списания и книги. Всички те вдъхнаха втори живот на старите книги. Техниката на сгъване и украсяване беше показана от Теодора Кузманова – библиотекар в Детски отдел. Всички малчугани си тръгнаха с усмивка, нещо изработено собственоръчно и с много положителни емоции.