По повод Международния ден на хайку поезията на 17 април бе презентиран новият библиотечен кът в Градска библиотека – „ХАЙКУ ПОЕЗИЯ”  . Сбирката е дарение от Фондация „ Иванка и Георги Янкови” – Асеновград.

            Дарението е 185 книги с поезия и проза. От тях над 70 са само хайку поезия.   Преди това дарение за детския отдел на библиотеката са осигурени 80 нови книги с подходяща тематика. Над 2000 броя, тиражирани авторски книги на Иванка Янкова – поезия и проза, тя е подарила на свои те читатели.

           След оформянето в библиотеката на специалния раздел за хайку поезия, читателите, които се интересуват от тази кратка лирическа форма, могат да намерят информация за нея.

          „В тази насока помага и едно от основните направления за фондация „Янкови“ – популяризирането на хайку сред деца. Проведения през 2020/2021г. национален конкурс за детско хайку с рисунка „Златна есен“ беше успешен. Участваха 178 деца, от които 98 от Асеновград. От 47 наградени 23 деца са от Асеновград. Друг значим факт е, че хайку с рисунки на наградени от конкурса деца бяха включени в националната изложба в Дните на японската култура в България с подкрепата на японското посолство и фондация „Иванка и Георги Янкови“ – Асеновград – 9.10.2021г.

           Всичко изложено дотук категорично показва, че към хайку интерес има. Следователно ще има полза и значение от отриването на раздел за хайку поезия в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград.” – изтъква Иванка Янкова.

Каква литература има в специалния раздел „хайку“

➢ Хайку от японски класици – М. Башьо, Й. Бусон;

➢ Сезонни хайку – ,,Пролет „Лято“, „Есен“, „Зима“ в превод на Братислав Иванов;

➢ Седем броя антологии с избрани хайку и един сборник:

■ „Розата“ – 2003 г.;

■ „Птицата“ – 2003 г.;

■„Пътят“ -„The road“, световно хайку – 2005 г.;

■ „Огледала“ – 2005 г.;

■„Накрая на деня“ -„Na kraij dаnа“ – българо-сръбска /2005 г.;

■„Мълчание в зелено“ , сборник- 2009 г.;

■ „Отвъд думите“ / „Beyond words“ – българо-британска /2018 г. 2 бр.;

■ „Море“ – 2021 г.

➢ Всички броеве от досега излезлите на списание „Хайку свят“ издател БХС – бр. 1/2013 г., бр. 3 и 4/2017 г., бр. 5 и 6 2019/2020 г.;

➢ Книги от известни български и чужди автори – Димитър Стефанов, Гинка Билярска, Драган Ристич и др.;

➢ Материали от японската фондация „JAL`; която организира световни конкурси за детско хайку с рисунка. Трябва обаче да посочим, че все още няма специална литература в тази област за деца. С времето смятаме, че ще се обогатява този фонд.

Трябва обаче да посочим, че все още няма специална литература в тази област за деца.

С времето смятаме, че ще се обогатява този фонд                                               

  

Любознателни читателю,

Хайку е най-кратката лирическа форма, която в последните години бързо завладява света и е станала вълнуващо средство за общуване.                                                                                                         Тя идва от страната на изгряващото слънце Япония. Хай – означава игра, а ку – стих, строфа. Но отдавна сътворяването на хайку не е само забавление, а сериозно творческо занимание.       Хайку е сетивен, мисловен и емоционален образ, който възниква от реалния свят и носи познание и настроение. Ражда се „тук и сега”, в момент на просветление, като асоциацията между двата образа във фрагмента и фразата – къс, дълъг и къс ред не трябва да е банална, буквална а по възможност по-далечна и изненадваща, което е доста трудно. При възприемане на хайку, което ни въздейства, с тишината между редовете, при  което ,,думите и те свършват“, но  „мисълта продължава“, остава „неизговореното“, което всеки читател може да тълкува по своему и да стане съавтор.

В това е магията на доброто хайку. С тази литературна форма Ви пожелаваме да се запознаете и да сътворявате красиви хайку, които да вълнуват и вдъхновяват.

Автор на обръщението: Иванка ЯнковаЕкипът на библиотеката изказва искрена благодарност към Фондация „Иванка и Георги Янкови” за дарителския жест с пожелание за много здраве и ползотворно сътрудничество.