Практически наръчник по системно и мрежово администриране – Windows Server 2022

D.K. Academy

Книгата е посветена на Windows Server 2022.

В нея се разглеждат голяма част от задачите, с които се сблъсква един системен администратор:

 • настройка на носителите на данни и файловите системи – управление, проверка и оптимизиране на твърдите дис­кове; компресиране, преобразуване и преоразмеряване на дялове;
 • редоставяне на общ достъп до дан­ните – управление на разрешенията и пот­ребителските сесии, свързване на мрежовдиск;
 • обезпечаване на отказоустойчивостта на данните – работа с томове и масиви от томове, RAID масиви и сенчести копия;
 • осигуряване сигурността на данните, в това число и шифроване на данни. Резервно копиране и възстановяване на данни;
 • настройка и администриране на Active Directory – създаване на домейн контролер, структура на домейна, репликация и роли, управление на акаунтите на компютрите;
 • специално внимание е отделено на управлението на потребителските акаунти и групи – видове акаунти и групи, политики, контрол на достъпа. Дадени са решения и на проблеми с входа в системата;
 • настройка на TCP/IP мрежа и управление на мрежовитевръзки;
 • инсталиране на DHCP сървър и структура на DHCP протокола – управление на области и пула с адреси, решаване на проблеми и избягване на конфликти на IP адреси;
 • управление на DNS – настройка на клиенти, инсталиране на DNS сървър, управление на записи и разрешаване или забраняване на предаване на зона;
 • създаване и разгръщане на FTP и IIS уеб сървър. Качване на сайт на уеб сървъра;
 • инсталиране и настройка на терминален (RDP) сървър, както и осигуряване на неговата безопасност;
 • специално внимание е обърнато и на виртуализацията – избор на хипервайзър, създаване и стартиране на виртуални машини.

В края на книгата са събрани полезни практически прийоми, които съществено ще спестят времето ви. От там ще разберете как да пренесете сървъра на облак, кои портове на защитната стена да отворите, как да създадете няколко администраторски акаунта и как да настроите Windows Server с помощта на групови политики. Представени са и особеностите при използването на SSD дискове на сървъра. Авторът е избрал балансиран подход между теория и практика, благодарение на който книгата служи като пълноценно ръководство.