Държавата

Плато

Обикновено учителят, който успява да впечатли и да грабне вниманието на ученика си има важна роля за него и в много от бъдещите стъпки от живота му. А ако говорим за Сократ, учителят на древногръцкия философ Платон, то със сигурност можем да кажем, че е имал важна роля за житейския и творчески път на ученика си. Именно заради това в част от произведенията, които пише Платон, главен герой е Сократ. Така е и в „Държавата“ – един от фундаменталните трудове на Платон и може би най-известния Сократов диалог.

Смятана за първата утопична творба в историята, „Държавата“ на Платон се е утвърждава като едно от най-влиятелните произведения във философията и политическата теория. Причината за това се крие именно в съдържанието. Представено като диалог, то разглежда темите за природата на реда и справедливостта, за характера на праведния град-държава и на праведния човек. Сократ обсъжда с атиняни и чуждоземци смисъла на правосъдието, спирайки се включително на въпроса: Справедливият човек по-щастлив ли е от несправедливия? В диалозите се разглежда и предложението за общество, управлявано от философи-царе и стражи. Всъщност оттук идва и първоначалното древногръцко име на „Държавата“, като управление на града-държава. Освен това, в написаните диалози класическият гръцки философ Платон обсъжда теорията на формите, безсмъртието на душата и ролите на философа и поезията в обществото.

Преиздадена отново в луксозно българско издание, „Държавата“ е в превод от старогръцки език на проф. Александър Милев. Книгата е част от поредицата „Тезаурус“ на ИК „Изток-Запад“. В нея са включени също „Великите трагедии“ от Уилям Шекспир, чийто превод е на проф. Александър Шурбанов. Поредицата включва и уникалното издание на древноегипетската „Книга на мъртвите“ в превод на българския египтолог, преводач и лектор доц. д-р Теодор Леков и книгата „Леонардо да Винчи. Трактат за живописта„.

Превод от старогръцки Александър Ничев.