Цeнu на права и услуги, предоставяни в Градска библиотека

Цeнu на права и услуги, предоставяни в Градска библиотекаРазмер в лв.
1.За еднократна годишна вноска за ползване на библиотеката:
1.1.за деца до 14 год.1,50
1.2.за ученици, студенти и пенсионери2,50
1.3.за всички останали читатели5,00
2.За издаване на читателска карта0,15
3.За просрочване датата на връщане на документи на ден0,10
4.За ползване на материали от читалнята на ден1,00
5.За запазване на книги по заявка на читателя, на том1,00
6.За съставяне на библиографски писмени справки, както следва:
6.1.за съставяне1,50
6.2.за печатна страница0,10
7.За писмо до закъснели читатели, просрочили датата на връщане на книги:
7.1.I-во писмо1,00
7.2.II-po писмо2,00
8.За изготвяне на тематична справка на страница1,50
9.За фотокопирни услуги:
9.1.формат А4 текст едностранно0,15
9.2.двустранно0,20
9.3.формат А3 текст едностранно0,20
9.4.двустранно0,50
10.За предоставяне на Интернет услуги:
10.1.за принтиране на текстови материали от Интернет на страница0,50
10.2.за принтиране на текст и снимков материал от Интернет на страница1,00
11.За междубиблиотечно обслужване в страната /читателят
заплаща и пощенските разходи/
2,00
12.За ползване на фоаето в библиотеката на час25,00
13.За ползване на лекционната зала за провеждане на концерти, ревюта и конферентни дейности:
13.1.до 1 час25,00
13.2.до 2 часа40,00
13.3.до 4 часа60,00
13.4.до 8 часа80,00
14.За ползване на лекционната и изложбена зала за изложби с изключение на учебните заведения:
14.1.за авторски изложби на ден10,00
14.2.за авторски изложби на седмица35,00
14.3.за търговски изложби на ден20,00
14.4.за търговски изложби на седмица60,00
15.За ползване на озвучителна текника (микрофони и тонколони) за един час10,00
16.За ползване на проектор за един час10,00
Приложение №2 на Общинска наредба
Решение 344/27 април 2016 г.