Старобългарската църковна архитектура

Богдан Филов

Поредното изследване на проф. Богдан Филов върху старобългарското изкуство и архитектура, след предните му публикации: „Старобългарското изкуство“, „Старобългарската живопис през XIII и XIV век“, „Археологически паралели“. Студии върху историята на античното изкуство в България. Изследването е концентрирано върху следните теми: Предбългарската епоха Елинистическата базилика с обикновен седловиден покрив Засводени базилики без или с купел Еднокорабни църкви с кръстовиден план Кръгли постройки Времето на първото българско царство Времето на второто българско царство